Skip to main content

BIMlink 3.8.5

By Release notes

De grootste wijziging in deze release is een technische. We hebben de applicatie van .NET3.1 naar .NET6 gemigreerd. Als gebruiker zal u hier niet veel van merken omdat dit allemaal op de achtergrond speelt. Wel hebben we ook een aantal bugs opgelost en daar heeft u natuurlijk direct profijt van.

Nieuw

 • Migratie van ASP.NET Core 3.1 naar .NET6
 • Omschrijvingen die in een workflow aan controle- en beoordelingstaken worden gegeven worden nu ook getoond bij de betreffende taken die uit de workflow voort komen.

Bugfixes

 • Gefixt: Placeholders werden niet getoond in documentensets.
 • Gefixt: Het bekijken van pdf-documenten van de detailpagina van een documentversie werkte niet.
 • Gefixt: Bijlagen werden altijd aan de laatste versie van een document gekoppeld en niet aan de geselecteerde versie.
 • Gefixt: Het downloaden van een uploadlijst zonder documenten gaf een leeg zip-bestand. Ook de uploadlijst werd dus niet opgestuurd.
 • Gefixt: Op nog twee plekken werd de uploadlijst niet helemaal ingevuld en bleven er kolommen leeg.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.8.4

By Release notes

Deze release brengt verbeteringen aan het nieuwe downloadmenu en een aantal uitbreidingen van de API. Het downloaden van documenten zit op zoveel plekken in de applicatie dat bleek dat we er nog twee over het hoofd gezien hadden. Tevens werd niet op alle plekken de uploadlijst helemaal ingevuld en bleven er kolommen leeg. Dat is met deze update gecorrigeerd.

Nieuw

 • Gewijzigd downloadmenu: het menu is nu op nog meer plekken gelijk gemaakt.
 • De locatiecode, project en projectfase zijn toegevoegd aan het endpoint Location in de API.
 • Via de API kan er in het Documents endpoint gezocht worden op labels.
 • Alle endpoints in de API zijn nu te benaderen met client credentials grant.

Bugfixes

 • Gefixt: Het downloaden van een documentenlijst waar ook placeholders in voor kwamen werkte niet.
 • Gefixt: Bij het uploaden van een nieuwe versie van een document werden de schaal en papierformaat niet correct overgenomen uit de uploadlijst.
 • Gefixt: Het verwijderen van objecten gaf een foutmelding en de objecten werden niet werkelijk verwijderd.
 • Gefixt: Het bleek niet mogelijk om documentensets te verwijderen.
 • Gefixt: Bij het wijzigen van een bestaand document was het in sommige projecten niet mogelijk om verdiepingen te kiezen in de ruimtelijke structuur.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.8.2

By Release notes

Ook deze maand hebben we weer een aantal nieuwe functies toegevoegd en wat problemen verholpen.

Nieuw

 • Er zijn twee flinke verbeteringen toegevoegd aan de Formulieren:
  • De module formulieren werkt nu ook volledig op mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.
  • Andere applicaties kunnen formulieren nu ophalen via de API.
 • Er zijn een aantal optimalisaties gedaan om te zorgen dat pagina’s sneller worden geladen als ze veel informatie bevatten.
 • Bij controle- en beoordelingstaken kunnen gebruikers de documenten direct bekijken in de pdf-viewer waardoor deze niet meer eerst hoeven te worden gedownload.

Bugfixes

 • Gefixt: Door een rechtenprobleem konden sommige gebruikers details van 3D-objecten niet bekijken.
 • Gefixt: Van gebruikers die inloggen via SSO werd de inlogpoging niet opgeslagen in de database.
 • Gefixt: Bestanden van 0-byte groot (lege bestanden dus) konden op BIMlink worden geplaatst. Dit zijn echter óf corrupte bestanden óf bestanden die nog niet naar de computer van de gebruiker zijn gesynchroniseerd (bijvoorbeeld via OneDrive). Daarom worden dit bestanden overgeslagen bij het uploaden en krijgen gebruikers een melding dat de bestanden niet zijn toegevoegd.
 • Gefixt: In de downloadlijst van goedgekeurde documenten werd omschrijving 1 van documenten niet getoond.
 • Gefixt: Sommige pdf-bestanden werden “verknipt” als de applicatie een stempel op de pdf zette. Hierdoor was de pdf niet meer leesbaar.
 • Gefixt: Gebruikers kregen een 500-error als er een projectnaam of -code werd ingevuld die gelijk was aan een bestaand project. Nu krijgen gebruikers een melding dat de naam of code al bestaat.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.8.1

By Release notes

Deze maand zijn er de volgende nieuwe functies bijgekomen en bugs opgelost.

Nieuw

 • Als in de dwg-viewer blijkt dat er xrefs niet gekoppeld zijn aan een document terwijl die wel op BIMlink staan, dan kan je die heel eenvoudig binnen  de dwg-viewer koppelen. Het is slechts een kwestie van een keer op een knop klikken en de dwg is weer compleet!
 • Het is voor ontvangers van vragen en actiepunten mogelijk om items door te sturen naar andere gebruikers en zo die verantwoordelijk te maken voor de betreffende vraag of actiepunt.
 • Voorheen kon je alleen locaties bij locatiegroepen toevoegen, en nu is het ook mogelijk om een locatiegroep bij een locatie te kiezen.
 • In de overzichtslijst van documenten wordt weergegeven aan welke objecten het document gekoppeld is. Dit lijstje kon echter behoorlijk lang worden waardoor de lijst onwerkbaar zou kunnen worden. Daarom toont het lijstje nu maximaal drie regels met daarin, indien van toepassing, het aantal objecten wat niet getoond wordt.
 • Het is mogelijk geworden om binnen een account meta-data-velden toe te voegen aan documenten. Voorlopig kan dat alleen nog op aanvraag gedaan worden door medewerkers van BIMlink, maar in de toekomst kunnen accountbeheerders dit zelf gaan instellen. Dit geeft klanten de flexibiliteit om meta-data aan te passen aan hun eigen werkprocessen.
 • Xlsm-bestanden en overige Microsoft-bestanden worden herkend en met het juiste symbooltje in de lijst met documenten weergegeven.
 • Op het dashboard wordt het bijlage-symbooltje getoond bij documenten die een bijlage hebben.

Bugfixes

 • Gefixt: Bij het uploaden van meer dan honderd bestanden tegelijk liep de applicatie wel eens vast.
 • Gefixt: Het zoekveld bij documenten op het dashboard deed niets.
 • Gefixt: Bij het drukken op de Enter-toets in zoekvelden bij tabellen werd de pagina ververst. De Enter-toest wordt nu genegeerd waardoor gebruikers op de betreffende pagina blijven.
 • Gefixt: Het exporteren van de documentenlijst naar Excel werkte niet als er bij een van de documenten een meta-data-veld  leeg was.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.8

By Release notes

Met deze update kunnen gebruikers nog makkelijker inloggen via Single Sign On. Dit betekent dat gebruikers er voor kunnen kiezen om hun account bij Microsoft of SurfConext te gebruiken om in te loggen in BIMlink. Daardoor hoef je geen extra wachtwoord meer te onthouden en kan je sneller inloggen.

Voor bèta-gebruikers is er ook vast een voorproefje te vinden van de module Formulieren die we aan het ontwikkelen zijn. Ben je benieuwd wat we aan het maken zijn? Neem dan contact met ons op!

Nieuw

 • Inloggen via Single Sign On: Gebruik je Microsoft- of SurfConext-account om je aan te melden bij BIMlink.
 • Een aantal verbeteringen rondom de integratie van BIMcollab. Je kan bijvoorbeeld via BIMlink nieuwe issues aanmaken en opslaan bij BIMcollab.

Bugfixes

 • Gefixt: Bij het tekenen van een vorm in de PDF-viewer is de vulkleur standaard transparant geworden. We hebben gemerkt dat gebruikers daar veel meer behoefte aan hebben.
 • Gefixt: Bij het uploaden van nieuwe documenten werden ook alle gekoppelde objecten bij de ruimtelijke structuur getoond.
 • Gefixt: De selectie van locatiegroepen in de projectomgeving werd ook gebruikt in de accountinstellingen, maar waren daar niet aanpasbaar. Heel onhandig omdat onduidelijk was waarom niet alle locactiegroepen werden getoond.
 • Gefixt: Het huisnummer-veld bij adressen bij het toevoegen van bedrijven werd heel onduidelijk weergegeven.
 • Gefixt: Onderwerpen van notificaties werden weergegeven op het persoonlijke dashboard.
 • Gefixt: Aan een document kon twee keer hetzelfde label worden gekoppeld. Dit gaf op diverse plekken foutmeldingen.
 • Gefixt: Objecten die niet aan een verdieping gekoppeld waren werden niet weergegeven in de 2D-plattegronden.
 • Gefixt: Bij het toevoegen van een vraag of actiepunt die gekoppeld werd aan een verdieping was geen ontvanger te selecteren.
 • Gefixt: De externe link die werd ingevuld in de uploadlijst kwam terecht bij de externe referentie. Externe link is gekoppeld aan een versie van een document, externe referentie aan het document.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.7.2

By Release notes

Dit keer zitten er niet zoveel punten in de update, maar we hebben wel een aantal problemen opgelost die we graag zo snel mogelijk met onze gebruikers willen delen.

Nieuw

 • BPX-bestanden kunnen ook in BIMlink zelf worden geüpload. De tussenkomst van de Project Manager is dus niet meer per se nodig.

Bugfixes

 • Gefixt: Er waren problemen bij sommige gebruikers bij het downloaden van het ZIP-bestand met documenten vanuit de notificatie-e-mails. Er bleek een verkeerde controle op toegangsrechten te worden gedaan. Dat is gecorrigeerd.
 • Gefixt: Het scherm om het Protocol te wijzigen werd heel smal op mobiele apparaten.
 • Gefixt: De selectie van de Locatiegroep beïnvloedde ook de lijst met alle Locaties in de Accountinstellingen. Daardoor was het soms heel lastig om een complete lijst van alle locaties tevoorschijn te halen.
 • Gefixt: Bij het aanmaken van een nieuwe verdieping kregen gebruikers soms een 500-error. Dit hebben we verholpen en het aanmaken van verdiepingen werkt weer normaal.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.7.1

By Release notes

Een flink aantal kleine aanpassingen en oplossingen dit keer. We hebben een aantal ideeën en wensen van gebruikers toegevoegd. Daarnaast hebben we ook een paar problemen verholpen.

Nieuw

 • De gehele interface van BIMlink is geschikt gemaakt voor kleinere schermen, zoals die van tablets en telefoons. Hierdoor is het gebruik van BIMlink niet meer beperkt tot computers met monitors.
 • Aan de SVG- en DWG-viewers is een meetmodus toegevoegd. Hiermee kan je door twee punten op het scherm aan te klikken de afstand tussen die punten bekijken.
 • Via de nieuwe versie van de Project Manager van DeltaPi krijgen alle objecten een ifc-guid. Dit is essentieel voor het koppelen en terugvinden van objecten. We slaan deze dan nu ook op in onze database zodat we ze zelf veel beter kunnen gebruiken en onze externe API-gebruikers ook.
 • In de API zijn bij elk object de ifc-guid en het bijhorende Aspectmodel terug te vinden.
 • Aan de lijst met filters bij Documenten is een filter toegevoegd voor placeholders. Hierdoor kan je nu zoeken naar alle placeholders of juist naar alle documenten waar al een versie bij geplaatst is.
 • Dropdown-menu’s blijven nu openstaan als er meerdere opties geselecteerd kunnen worden.
 • Als je een stempel gaat maken kan je opgeven hoe groot de QR-code op een document moet worden. Je kan dus bijvoorbeeld een kleiner stempel maken dan de standaard maat die hij vroeger had.
 • BPX-bestanden die gemaakt worden met de nieuwe versie (8.28) van de Project Manager van DeltaPi kunnen worden ingelezen in BIMlink. De opbouw van deze bestanden is iets anders dan die van oudere versies, dus die moesten we toevoegen aan de importer.
 • Bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker kan je direct aangeven of iemand BIMlink in een andere taal wil gebruiken dan de standaard taal van het account.

Bugfixes

 • Gefixt: Vertrouwelijke documenten konden nu direct als zodanig naar BIMlink worden geüpload. Dit moest steeds achteraf, handmatig worden gedaan.
 • Gefixt: Als je in de Communicatie-module was en je wisselde van project(fase) dan kwam je altijd uit op de pagina met vragen, terwijl je bijvoorbeeld bij Acties was.
 • Gefixt: Het bekijken van een gebouw gaf een error als dat gebouw een adres had.
 • Gefixt: In de DWG-viewer van lagen uit Xrefs niet meer zichtbaar in het lagenmenu.
 • Gefixt: Als een nieuwe versie direct bij een document werd toegevoegd kreeg een gebruiker soms een foutmelding maar was de versie wel geplaatst. De foutmelding werd veroorzaakt doordat er niet goed met de Workflows werd omgegaan. Dat is aangepast en daardoor gaat het plaatsen goed en krijgen gebruikers geen fouten meer te zien.
 • Gefixt: In de 3D-viewer was het mogelijk dat de navigatie-kubus kapot ging als je te ver draaide om zoomde. DeltaPi heeft dit aangepast en nu kan de kubus altijd gebruikt worden om het 3D-model te laten draaien.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.7

By Release notes

De ingebouwde pdf-viewer is volledig op de schop gegaan. In feite hebben we hem helemaal van de grond af opnieuw opgebouwd. Dit geeft nu veel meer mogelijkheden om de viewer in te zetten. Bijvoorbeeld om opmerkingen op de pdf toe te kunnen voegen. Gebruikers kunnen nu op pdf’s figuren tekenen en teksten plaatsen. Vervolgens worden deze opmerkingen met een toelichting opgeslagen als vraag of actiepunt zodat die door een (andere) gebruiker kunnen worden afgehandeld.

Nieuw

 • Een volledig nieuwe pdf-viewer met alle standaard functies zoals zoomen, draaien en afdrukken.
 • De mogelijkheid om opmerkingen op pdf’s te kunnen maken, op te slaan en aan een gebruiker toe te wijzen.
 • BCF issues met een orthogonaal camerastandpunt, bijvoorbeeld vanuit Revit, kunnen nu ook bekeken worden in de 3D-viewer.
 • Als een gebruiker achteraf aan een vraag of actiepunt wordt toegevoegd ontvangen hij of zij daar automatisch een e-mail van.
 • Bij het filter met Aspectmodellen naast de 3D-viewer wordt nu de omschrijving (als die is ingevuld) van het model getoond in plaats van de bestandsnaam. Hierdoor zal het voor gebruikers duidelijker zijn wat de inhoud is van een aspectmodel.
 • Bij de lijst met Locatiegroepen is een knop gekomen om de selectie te herstellen en terug te keren naar het dashboard van een Locatie.
 • Vanuit de overzichtslijst met Documenten kan je direct een dwg bekijken in onze dwg-viewer. Door het toevoegen van een knop op de regel als de muis er overheen beweegt is het wel mogelijk en hoef je dus niet eerst naar de detailpagina van het Document te gaan.

Bugfixes

 • Gefixt: “Vlaggetjes” die op een kaart aangeven waar een project of gebouw zich bevindt worden nu blauw weergegeven in plaats van geel, daardoor zijn ze veel beter zichtbaar.
 • Gefixt: Als geprobeerd wordt de 3D-viewer te openen als er geen model geïmporteerd wordt verschijnt er nu een melding in plaats van dat er een oneindig draaiend laad-icoon in beeld komt.
 • Gefixt: De dwg-viewer keek bij het lagen schakelen naar de inhoud van blokken en niet naar de blokken zelf.
 • Gefixt: De navigatie-kubus in de 3D-viewer kon “op hol slaan” als er te ver in- of uitgezoomd werd.
 • Gefixt: Bij het wisselen tussen Stijlschema’s in de 2D-viewer werden niet alle onderdelen goed hersteld en werden daardoor soms niet meer zichtbaar.
 • Gefixt: Actiepunten die aan een collega waren toegewezen waren voor gebruikers niet af te handelen.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.6.3

By Release notes

We hebben weer een grote stap gezet in het weergeven van BCF issues vanuit BIMcollab. De gegevens van de issues zijn nu naast het 3D-model te zien en het issue kan ook ín het model bekeken worden. Dit geeft een veel duidelijker inzicht in de gemaakte issues dan alleen met afbeeldingen die in de issues zitten.

Nieuw

 • BCF issues bekijken naast en in het 3D-model.
 • Documenten kunnen in het overzicht nu ook gezocht worden door de namen van werkpakketcodes en labels in de zoekbalk in te tikken.
 • Aan de Workflows zijn ruimtelijke structuur elementen zoals gebouwen en verdiepingen toegevoegd.

Bugfixes

 • Gefixt: De zijbalk naast de 3D-viewer toonde geen parameters en -waardes bij enkele modellen.
 • Gefixt: De koppeling met BIMcollab gebruikte niet altijd het juiste project, maar een ander project uit de BIMcollab-space.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.6.2

By Release notes

Omdat onze API steeds meer gebruikt wordt door steeds meer partijen zitten er in deze versie een aantal uitbreidingen op dat gebied. Verder zijn er wat kleine verbeteringen toegevoegd en reparaties gedaan.

Nieuw

 • Extra gegevens toegevoegd aan de API: Id van de gebruiker en laatste wijzigingsdatum van modellen.
 • De manier van het weergeven van geselecteerde ruimtelijke structuur onderdelen is verbeterd. Het is nu duidelijker of bijvoorbeeld van een gebouw ook verdiepingen zijn geselecteerd.
 • Bij het printen vanuit de dwg-viewer krijgt de pdf dezelfde naam als de dwg.
 • Aan de uitnodigings-e-mail is een link toegevoegd naar de inlogpagina die gebruikers kunnen volgen nadat ze hun gebruikersaccount hebben geactiveerd.
 • Op verschillende plekken werden de termen Gekoppeld en Gelinkt door elkaar gebruikt. Dit was heel verwarrend, daarom is dat gelijkgetrokken en staat er nu overal Gekoppeld.

Bugfixes

 • Gefixt: De knop “KYP-taken verversen” deed niets meer, taken werden niet opnieuw opgehaald bij KYP.
 • Gefixt: BCF issues waren niet compatible met BIMsync waardoor ze daar niet te openen waren. Na wat kleine aanpassingen is dat nu wel mogelijk.
 • Gefixt: Bij het exporteren van gebruikers kwam de laatste inlogdatum niet mee naar Excel.
 • Gefixt: De overzichtslijst met objecten laadde niet en liet daarom geen objecten zien.
 • Gefixt: Het downloaden van meerdere goedgekeurde documenten tegelijk werkte niet correct, hier kwamen verkeerde versies mee in plaats van de laatst goedgekeurde.
 • Gefixt: Er verscheen een error bij het toevoegen van een verdieping aan een projectfase waardoor de koppeling niet in de database werd opgeslagen.
 • Gefixt: Bij het printen vanuit de dwg-viewer werden niet alle lagen op de pdf geprint en was de tekening dus incompleet.
 • Gefixt: Zoeken op bedrijfsnaam in de lijst met documenten werkte niet als er maar een deel van de bedrijfsnaam was ingevuld.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.