Skip to main content

DeltaPi Project Manager

By API

Met de DeltaPi Project Manager kunnen 3D BIM-modellen vanuit IFC of Revit naar de BIMlink database geüpload worden. De applicatie is te gebruiken als Revit-plugin voor het converteren van Revit bestanden, maar ook als stand-alone applicatie voor het converteren van IFC bestanden.

DeltaPi Project Manager installeren

Hieronder vind je een link waarmee je de lokale versie van de DeltaPi Project Manager kan downloaden. Voor het installeren is een licentiecode nodig. BIMlink accounts met het pakket 3D-objecten hebben recht op ten minste één gedeelde licentie. De accountbeheerder heeft hier toegang toe. Met de onderstaande installer kan de Project Manager op een windows pc geïnstalleerd worden.

DeltaPi Project Manager Lokaal 8.34 build 4 dpi-8.34-b004-lokaal.exe

Extra functionaliteiten

De Project Manager helpt om data uit uw BIM-model efficiënt te kunnen benaderen en beheren. Het is een tool die een 3D-model eenvoudig grafisch weergeeft en die het mogelijk maakt snel data op te roepen voor onderdelen die voor u van belang zijn. Het is een krachtige tool om de eigenschappen bij de geometrie te controleren en corrigeren met gescheiden verantwoordelijkheden op data en geometrie.

Extra hulp nodig?

Onze helpdesk is doordeweeks van 9:00 tot 17:00
telefonisch te bereiken op: +31 70 219 08 00

Power BI Connector

By API

Met onze eigen Power BI connector zijn alle gegevens uit het gebouwdossier van BIMlink eenvoudig in te lezen in Power BI. Er is geen technische kennis nodig om Power BI en BIMlink met elkaar te koppelen. Klanten van BIMlink kunnen met deze koppeling zelf eenvoudig rapportages en dashboards ontwikkelen die inzicht geven in hun BIMlink data. Bij de instellingen kunnen ze zelf bepalen welke data ze graag gevisualiseerd zien en op welke manier.

Power BI connector installeren

Om de BIMlink Power BI connector te kunnen gebruiken in Power BI Desktop, zal deze eerst geïnstalleerd moeten worden. U kunt de laatste versie van onze connector downloaden via één van de onderstaande links:

live server 1.0 2-7-2020 BIMlinkConnector-live.mez
demo server 1.0 2-7-2020 BIMlinkConnector-demo.mez

Om de connector te gebruiken, dient het .mez-bestand in de map “…\Documenten\Microsoft Power BI Desktop\Custom Connectors” geplaatst te worden. Als de map niet bestaat, kan deze aangemaakt worden.

Aanpassen beveiligingsinstellingen

Om gebruik te maken van een custom connector dienen de beveiligingsinstellingen van Power BI aangepast te worden. Als u dat niet doet krijgt u een foutmelding en kunt u de connector niet gebruiken. Pas de beveiligingsinstellingen voor gegevensextensies als volgt aan:

In Power BI Desktop selecteert u Bestand > Opties en instellingen > Opties > Beveiliging.

Onder Gegevensextensies selecteert u (Niet aanbevolen) Toestaan dat een extensie wordt geladen zonder validatie of waarschuwing. Selecteer OK en start Power BI Desktop vervolgens opnieuw.

Power BI connector gebruiken

Als de Power BI connector geïnstalleerd is, kan deze gevonden worden in de lijst met connectors in het dialoogvenster “Gegevens ophalen”. Druk op “Verbinden” om gegevens vanuit BIMlink op te halen.

Vervolgens zal de connector om uw BIMlink login vragen. Via de connector krijgt u enkel toegang tot de data waar u voor geautoriseerd bent binnen de BIMlink applicatie. Na het inloggen kunt u de diverse API endpoints selecteren en laden. Vervolgens bent u vrij om uw eigen rapportage samen te stellen. U heeft ook de mogelijkheid om eigen databronnen zoals Excel-sheets te koppelen aan de BIMlink-data.

Extra hulp nodig?

Onze helpdesk is doordeweeks van 9:00 tot 17:00
telefonisch te bereiken op: +31 70 219 08 00

Beoordelingstaken

By Workflows

Beoordelingstaken lijken in veel opzichten op controletaken. Verschil is dat er meerdere personen verantwoordelijk kunnen zijn, maar: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Daarnaast gaat een workflow niet verder, totdat een beoordelingstaak is afgehandeld. Beoordelingen hebben één van de onderstaande statussen:

 1. Open: beoordelingstaak is open
 2. Urgent: de deadline van de beoordelingstaak is verstreken.
 3. Goedgekeurd: de beoordeling was positief.
 4. Afgekeurd: de beoordeling was negatief, er kan eventueel een tekstuele opmerking en/of bestand met opmerking bij geplaatst worden.
 5. Geannuleerd: er is een nieuwe documentversie geplaatst, alle actieve taken zijn geannuleerd.

Dashboard

Als er beoordelingstaken open staan binnen een project, worden deze zichtbaar in het dashboard.

 1. Open: alle open en urgente beoordelingstaken.
 2. Urgent: alle beoordelingstaken waarvan de deadline is verstreken.
 3. Voltooid: voltooide beoordelingstaken.
 4. Verantwoordelijk: open of urgente beoordelingstaken waar jij verantwoordelijk voor bent.
 5. Eigenaar: open of urgente beoordelingstaken op documenten waar jouw bedrijf auteur van is.

Door op één van deze tellers te klikken, wordt het overzicht van controletaken in de communicatiemodule geopend, met de betreffende filters geactiveerd.

1
2
3
4
5

Beoordelingstaak afhandelen

Vanuit het overzicht met beoordelingstaken (1) in de communicatiemodule kunnen de taken op drie manieren worden afgerond met de zichtbare knoppen:

 1. Goedgekeurd: het document is goedgekeurd.
 2. Afgekeurd: het document is afgekeurd.
 3. Afgekeurd met reden: afgekeurd met een tekstuele toelichting of opmerkingen als bijlage.

Afhankelijk van de beoordeling, wordt een document zichtbaar in de lijst met afgekeurde of goedgekeurde documenten in de Realisatie module.

1
2
3
4

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Controletaken

By Workflows

Controletaken maken deel uit van een controleronde. Een controleronde is van toepassing op een specifieke documentversie en kan meerdere controletaken bevatten. Een nieuwe controletaak krijgt de status open. Afhankelijk van de deadline en of een taak is afgehandeld door de verantwoordelijke gebruiker, krijgt de taak één van de onderstaande statussen:

 1. Open: taak staat open en is nog niet gecontroleerd.
 2. Urgent: de deadline van de controleronde is verstreken. Uitkomst van controleronde kan niet meer worden beïnvloed. Zolang de volgende stap in de workflow nog niet afgehandeld is, staan we toe om nog een opmerking te maken.
 3. Gecontroleerd: controletaak is afgehandeld met of zonder opmerkingen.
 4. Gecontroleerd (te laat): controletaak is afgehandeld terwijl deze urgent was. Het resultaat is dus niet meegeteld in de beoordeling of er wel of geen opmerkingen waren binnen de gehele controleronde. Maar de eventuele opmerkingen kunnen wel op BIMlink worden geplaatst.
 5. Gecontroleerd (terwijl geannuleerd): taken die geannuleerd zijn kunnen nog wel afgehandeld worden, maar aangezien de workflow is geannuleerd heeft het geen effect meer.
 6. Niet gecontroleerd: een taak die niet gecontroleerd is voordat de volgende stap in de workflow afgerond is.
 7. Geannuleerd: wanneer er een nieuwe documentversie geplaatst is, wordt de huidige actieve workflow en alle taken geannuleerd.

Dashboard

Als er controletaken open staan binnen een project, worden deze zichtbaar in het dashboard.

 1. Open: alle open en urgente controletaken.
 2. Urgent: alle controletaken waarvan de deadline is verstreken.
 3. Voltooid: voltooide controletaken.
 4. Verantwoordelijk: open of urgente controletaken waar jij hoofdelijke verantwoordelijk voor bent.
 5. Eigenaar: open of urgente controletaken op documenten waar jouw bedrijf auteur van is.

Door op één van deze tellers te klikken, wordt het overzicht van controletaken in de communicatiemodule geopend, met de betreffende filters geactiveerd.

1
2
3
4
5

Controletaak afhandelen

Een open controletaak kan alleen door de verantwoordelijke gebruiker of zijn collega’s worden afgehandeld met één van de twee opties:

 1. Geen opmerkingen
 2. Met opmerkingen

In het overzicht van controletaken (1) zien de verantwoordelijken de knop ik heb geen opmerkingen (2), waarmee een taak gelijk afgehandeld kan worden zonder opmerkingen. De detailpagina van een controletaak kan worden geopend via het nummer (3) van de controletaak.

1
2
3

Op deze detailpagina van een controletaak is ook de knop ik heb opmerkingen (1) beschikbaar waarmee een bestand met opmerkingen geplaatst kan worden. Na het kiezen van een bestand (2), wordt de taak afgehandeld met opmerkingen door uploaden (3) te kiezen.

1
2
3

Meerdere controletaken afhandelen

Vanuit het overzicht controletaken zijn de te controleren documenten te eenvoudig te downloaden. Kies het filter ik ben verantwoordelijk (1) of mijn bedrijf is verantwoordelijk om alleen de juiste taken te filteren. Selecteer (2) alle of alleen de gewenste controletaken en download (3) deze vervolgens. Er wordt een .zip bestand gegenereerd met alle te controleren documenten.

De documenten hebben een speciale bestandsnaam waar een unieke code in staat, wijzig deze bestandsnaam niet. Door deze code kan BIMlink herkennen bij welke controletaken de bestanden horen. Open de bestanden en voeg eventueel commentaar toe aan het document. Vervolgens kunnen dezelfde bestanden, met de speciale code in de bestandsnaam, worden geüpload met de knop gecontroleerde documenten plaatsen (4). Na uploaden volgt er een scherm waarin wordt bevestigd welke controletaken zijn afgerond.

1
2
3
4

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Workflows

By Workflows

Workflows zijn bedoeld om de diverse processen binnen een project te vertalen naar een automatische workflow. Een ingestelde workflow start als er een nieuw document wordt geplaatst dat voldoet aan de vooraf gestelde eisen. Er zijn standaard blokken voor diverse acties, waaronder controlerondes, goedkeuren, stempelen en notificaties. De volgorde, deadlines en voorwaarden van de stappen kan per workflow ingesteld worden. De workflow zal vervolgens automatisch de voortgang bewaken en alle taken coördineren.

Controleronde

Een controleronde heeft de volgende eigenschappen:

 1. Omschrijving: omschrijving van de controleronde, enkel ter referentie.
 2. Verantwoordelijk: één of meer gebruikers. Per verantwoordelijke persoon wordt een controletaak aangemaakt. Collega’s van hetzelfde bedrijf kunnen elkaars controletaken afronden, maar er is dus altijd één gebruiker hoofdelijk verantwoordelijk.
 3. Termijn: aantal dagen dat de controleronde open staat. De deadline van deze taak wordt bepaald aan de hand van de termijn.

Na de termijn wordt de uitkomst van de controletaken binnen de controleronde geëvalueerd en wordt de volgende stap in de workflow gestart. Een controleronde heeft twee uitkomsten:

 • Geen opmerkingen: op geen van de controletaken zijn opmerkingen geplaatst. Taken die niet binnen de termijn zijn afgehandeld tellen ook als geen opmerking. De controleronde wacht dus niet totdat alle taken zijn afgehandeld.
 • Opmerkingen: op één of meerdere controletaken zijn opmerkingen geplaatst (binnen de termijn).

Beoordeling

Een beoordeling heeft de volgende eigenschappen:

 1. Omschrijving: omschrijving van beoordelingstaak, enkel ter referentie.
 2. Verantwoordelijk: de gebruikers die gemachtigd worden om de beoordeling uit te voeren. Ieder van deze personen kan de beoordeling afhandelen. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Per beoordeling wordt er dus maar één beoordelingstaak aangemaakt.
 3. Termijn: het aantal dagen dat de beoordeling open staat, na de termijn wordt de beoordelingstaak urgent, maar de workflow gaat pas verder als de taak is afgehandeld.

In tegenstelling tot de controleronde, wordt een beoordeling pas geëvalueerd als de taak is afgehandeld. De termijn dient enkel ter informatie. Een beoordeling heeft twee uitkomsten:

 • Goedgekeurd: de beoordeling was positief.
 • Afgekeurd: de beoordeling was negatief, eventueel kan er een toelichting in de vorm van tekst of een bijlage geplaatst worden.

Stempel

Met dit blokje wordt er een stempel geplaatst op het document. Er kan worden gekozen uit één van de documentstempels uit het account.

Notificatie

Een notificatie stuurt een BIMlink notificatie naar de geselecteerde ontvangers. Deze notificatie wordt per email verzonden, maar wordt ook opgeslagen in het persoonlijk dashboard van de gebruiker. Per document in een workflow wordt er een aparte notificatie gestuurd.

 1. Onderwerp: het onderwerp van het bericht, ook het onderwerp van de email die verstuurd wordt.
 2. Ontvangers: de gebruikers die de notificatie ontvangen.
 3. Bericht: een tekstuele toelichting
1
2
3

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Realisatie

By Realisatie

Documenten die in een workflow worden beoordeeld voor uitvoering worden zichtbaar in de module Realisatie. Deze module is opgedeeld in drie hoofdstukken:

 1. Documenten ter goedkeuring: documenten die nog beoordeeld moeten worden.
 2. Goedgekeurde documenten: de laatste goedgekeurde versies van documenten. Deze versies worden enkel overschreven wanneer een nieuwe versie van hetzelfde documentnummer wordt goedgekeurd.
 3. Afgekeurde documenten: alle laatste afgekeurde versies van documenten. Documenten verdwijnen uit deze lijst als een nieuwe versie wel wordt goedgekeurd.

Goedkeuren van documenten

Het goed- of afkeuren van documenten gebeurt in een workflow, de verantwoordelijke gebruikers binnen het project krijgen beoordelingstaken toegewezen. De uitkomst van deze taken bepaald in welk hoofdstuk van de Realisatie module een documentversie zichtbaar wordt.

Afhankelijk van de workflow krijgen goedgekeurde documenten eventueel een stempel. Deze documenten verdwijnen van de lijst documenten ter goedkeuring (1) en worden verplaatst naar de lijst goedgekeurde documenten (2). Met rechten is in te stellen wie welke lijst mag zien, zo kunnen sommige gebruikers enkel toegang krijgen tot de goedgekeurde documenten. Afgekeurde documenten krijgen geen stempel en komen in de lijst met afgekeurde documenten (3) te staan.

1
2
3

Stempel met QR-code

Eventueel wordt er direct na het goedkeuren een digitaal stempel op de tekening gezet. Dit stempel is per workflow in te stellen door de accountbeheerder.

Het stempel bestaat uit de een vrije tekst en optioneel de tijd van goedkeuring en de naam van degene die het document heeft goedgekeurd. Ook staat er een QR-code in het stempel waarmee gecontroleerd kan worden of deze versie van het document ook de actuele versie is. De positie op het document en kleur van het stempel kan per project worden ingesteld.

Door de QR-code te scannen met de camera van je smartphone of tablet wordt er een link geopend. Op deze webpagina komt een groen of rood scherm te staan. Alleen de QR-code op de laatste versie van het documentnummer geeft een groen scherm, alle voorgaande versies geven een rood scherm. Zo is gemakkelijk te controleren of de versie van de tekening op de bouwplaats de laatste is.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Uploadlijst

By Documenten

Bij het uploaden van documenten vraagt BIMlink om documentdetails, deze kunnen middels een speciale uploadlijst automatisch ingevuld worden. In deze lijst wordt de bestandsnaam gekoppeld aan de documentdetails. Door deze uploadlijst samen met de bestanden te uploaden kunnen de gegevens overgenomen worden.

Uploadlijst maken

De meeste teken- en modelleerpakketten hebben de mogelijkheid om de gegevens uit de onderhoek van een tekening in een Excel-bestand te zetten. Soms is het even wat werk om dat in te stellen, maar het scheelt een berg tijd bij het uploaden van bestanden. Bovenal zorg je ervoor dat de informatie die op BIMlink staat, altijd exact overeenkomt met de informatie uit de onderhoek. Door deze werkwijze te hanteren worden tikfouten bij het invullen van de documentdetails ook uitgesloten.

Via de knop ondersteuning (1) is altijd de nieuwste versie van de uploadlijst te downloaden (2).

1
2

De spelregels

Het gebruik van een documentenlijst heeft wel wat spelregels. Zo wordt het Excel-bestand slechts eenmalig uitgelezen zodra het wordt geüpload en daarna verwijderd. Je kan het bestand dus niet hergebruiken en het moet elke keer opnieuw samen met de bestanden worden geupload. Wanneer de uploadlijst voldoet aan de onderstaande eisen wordt deze correct uigelezen:

 1. De bestandsnaam van de uploadlijst bevat het woord “uploadlijst”. Er mag tekst voor of achter geplaatst worden.
 2. De bestandsextensie is .xlsx.
 3. Gebruik dezelfde kolomnamen als in het voorbeeld.
 4. Deze kolomnamen moeten altijd op de 4e regel van het excel bestand staan.
 5. De volgorde van de kolommen maakt niet uit, dit mag dus aangepast worden t.o.v. het voorbeeld.
 6. Regels 1 t/m 3 worden niet uitgelezen, hier mogen projectgegevens, logo’s of eigen toelichtingen geplaatst worden.
 7. Iedere regel met een documentnummer wordt als een bestand gezien. Plaats tussenkopjes dus niet in deze kolom.
 8. In de kolom bestandsnaam moet ook de bestandsextensie staan, bijvoorbeeld: tekening.pdf
 9. De inhoud van cellen moet een exacte match zijn met de ingestelde metadate op BIMlink.

Bij het uploaden zoekt BIMlink de bestandsnamen op in de uploadlijst. Alleen de bestanden die samen met de uploadlijst worden geupload worden dus uitgelezen. De uploadlijst mag dus extra regels voor andere bestanden bevatten, deze worden niet uigelezen. Wel meldt BIMlink dat dit bestand niet gevonden is.

De uploadlijst mag extra informatie bevatten en kan opgemaakt worden met bijvoorbeeld kleuren en tussenkopjes. Zorg ervoor dat deze informatie altijd in een eigen kolom staat, die niet door BIMlink wordt uitgelezen.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Quickstart

By API

This document aims to provide a human-friendly quick start description of the BIMlink Public API . Detailed documentation about our API is available at https://api.demo-bimlink.nl/swagger. To gain access to our API and the documentation you need a BIMlink account. To use the BIMlink Public API from your application you need client credentials and have your redirect URL white listed at our authentication server. If you want to make use of our API, please contact us at support@bimlink.nl. All endpoints on this page use the domain of our demo server (demo-bimlink.nl) for testing purposes. To request real costumer data, use our live server (bimlink.nl).

 

Navigating BIMlink Public API

Step 1: Authorising

Each request to the API needs to be authenticated using an access token, in most cases an access token will be obtained by using the OAUTH2 Authorization Code flow. Basically, this means the user needs to be redirected to the BIMlink login page from your application and will be redirected back to your application after authorisation was successful. With the obtained authorisation token an access token can then be requested. The access token can then be added to the “Authorization” header of your requests in the format: “Bearer <accesstoken>”. Tokens are provided in JWT format, so when decoded (Base64) they provide more information like expiration time and a unique user-id. We suggest requesting and using a refresh token. This way a user only has to authenticate with BIMlink once.

Available scopes

 • bimlink_publicapi – Required to access the BIMlink Public API
 • offline_access – Required to use refresh tokens
 • openid – Adds an ID token to the token response
 • email – Adds the users email to the ID token (only valid when openid is also requested)

Authorisation endpoint  – https://api.demo-bimlink.nl/connect/authorize

 • The redirect URL should be whitelisted by our authentication server
 • A state value can be provided to prevent cross-site request forgery

Access token endpoint – https://api.demo-bimlink.nl/connect/token

 • Expiration time is available in the access token.
 • Contains a refresh token when the user granted the offline_access scope

Refresh token endpoint – https://api.demo-bimlink.nl/connect/token

 • Provides a new access token
 • Sliding expiration so the lifetime of the refresh token is reset each time a new access token is requested
 • Should be requested in a POST request with the data in the body (Content-Type: application/x-www-form-urlencoded)

Note: the data responded by the actions is always specific for the current user (the user where the access token was created for). Never use access tokens for a global purpose because the API returns only data which the user is allowed to view and potentially not the complete data set. The scope and permissions of each user are managed in the BIMlink by the account administrator. For example: GET Locations for a domain account only returns locations the user can view. If the same request is done using another access token which belongs another user the response can contain completely different data.

Step 2: Selecting a domain account

All requests except one (listing the available domain accounts for a user) require a DomainAccountId. A domain account is a corporate account and it holds all data for a certain company or a very big project. Before you can send a API request you will first have to provide a menu to allow the user to select a domain account. We suggest saving the selected domain account, because many users only use one domain account for a long time. In the actual request the domain account can be selected as follows: https://api.demo-bimlink.nl/domainaccounts/{domainAccountId}/. The following action returns the available domain accounts for the user: https://api.demo-bimlink.nl/swagger/index.html#/DomainAccounts/DomainAccounts_GetAll

Step 3: Selecting a project phase

Many API requests also require a ProjectPhaseId, because data within an account is organised in a structure of locations, projects and project-phases. So for most applications the next step after authentication and and selecting a domain account will be to show a project selection menu, so the user can select a domain account and a project-phase. The following action returns the BIMlink project structure for a domain account: https://api.test-bimlink.nl/swagger/index.html#/Locations/Locations_GetAll

Step 4: Selecting a storey

BIMlink also provides a spatial structure to organise data within a project phase. Especially when requesting BIM data it is advised to allow the user to select a specific storey by creating a spatial selection menu. Note: the spatial structure entities (SpatialStructureElement) does not contain actual BIM data, for more information see “BIM data”. The following action returns the BIMlink spatial structure for a project phase: https://api.demo-bimlink.nl/swagger/index.html#/SpatialStructureElements/SpatialStructureElements_GetAll

Pagination

API GET actions where the response is expected to hold a large amount of objects are paginated. Pagination is controlled by sending a limit (maximum number of objects) and an offset (number of objects to skip) in the querystring of your request. The maximum value of limit depends on the action and can be found in the Swagger documentation. Pagination meta-data also be found in the headers of the response: Pagination-Limit, Pagination-Offset, Pagination-Result.

BIM data

The BIM data in BIMlink is mostly imported from IFC or Revit. The data is represented by the following entities:

Element

ElementType

Parameter

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.2

By Release notes

Grote nieuwe onderdelen

 • Het is mogelijk geworden om Werkpakketten en Werkpakketcodes te aan te maken en daar bedrijven aan te koppelen. Zo kan een bedrijf verantwoordelijk gemaakt worden voor een set documenten binnen een of meerdere Werkpakketten. Ieder werkpakket heeft zijn eigen permissie-model, zo is de toegang tot een werkpakket tot in detail in te stellen door bijvoorbeeld een werkvoorbereider.
 • Aan de module Documenten is een DWG-viewer toegevoegd waardoor DWG-bestanden in de browser zijn te openen en bekijken. Hierbij worden ook XREF-structuren herkent en de gelinkte bestanden weergegeven. Aan de zijkant van de viewer zitten een enkele handige functies waarmee gelinkte bestanden en AutoCAD-lagen aan- en uitgezet kunnen worden.
 • Documenten kunnen als ‘placeholder’ worden aangemaakt. Dat betekent dat zo’n document geen werkelijk bestand heeft en dus bijvoorbeeld ook niet kan worden gedownload. Maar op deze manier kan er al wel een soort leidraad aan een project worden toegevoegd zodat men weet welke documenten er (moeten) komen. In lijsten waarin documenten worden weergegeven worden placeholders met een apart icoontje aangeduid zodat voor gebruikers direct zichtbaar is welke documenten werkelijk op het systeem staan en welke er nog gaan komen.

Nieuwe functies

 • Als men bij het uploaden van nieuwe documenten gebruikt maakt van een Uploadlijst is het niet meer van belang dat de kolommen in een vaste volgorde in het Excel-bestand staan. De kolommen mogen nu in elke willekeurige volgorde staan en kunnen dus ingevuld worden zoals een gebruiker dat prettig vindt of op een manier die beter past bij zijn of haar eigen werkwijze.
 • Vanuit de Uploadlijst leest de applicatie ook de kolom uit met de naam ‘Ruimtelijke structuur’. In deze kolom kan men bijvoorbeeld een of meerdere verdiepingsnamen zetten. Het betreffende document wordt dan automatisch aan de verdieping(en) toegevoegd mits de verdiepingsnaam in het Excel-bestand exact overeenkomt met de naam in de applicatie.
 • Via de Permissies binnen een Gebruikersrol kunnen rechten zo worden ingesteld dat Gebruikers alleen documenten kunnen aanpassen die door hun eigen bedrijf zijn gemaakt.
 • De status-filter bij Controletaken heeft een logischer volgorde gekregen. De volgorde waarin de opties staan volgen nu de stappen die een Controletaak doorloop, dus van Open naar Urgent naar Gecontroleerd, etc.
 • Bij het aanmaken van een nieuw account wordt standaard Pakket 1 toegevoegd, dit pakket heeft namelijk elke gebruiker minstens nodig.
 • De lijst met Statussen die bij het aanmaken van een Account wordt toegevoegd is korter gemaakt omdat bleek dat niet alle statussen die we hadden interessant zijn voor de meeste accounts. Op deze manier heeft een Account niet eerst ‘opgeruimd’ te worden voordat men aan de slag kan.

Bugfixes

 • Gefixt: Na het opslaan of wijzigen van een subproject bleef men op de pagina waarop men aan het werk was. De logische actie dat je op de detail-pagina terecht werkt weer.
 • Gefixt: Als een beheerder een gebruiker een nieuwe activatiecode wilde sturen gebeurde er niets en was ook niet duidelijk zichtbaar waarom er niets gebeurde. De functie is gerepareerd en stuurt netjes een e-mail aan de gebruiker met de nieuwe activatiecode.
 • Gefixt: Binnen een locatie en een project werden verdiepingshoogtes verschillend weergegeven, namelijk met en zonder een puntje bij het duizendtal. Beide weergaven tonen nu het gebruikelijke puntje op de gebruikelijke plek.
 • Gefixt: Als een verdieping geen hoogte had stond er wel altijd mm in beeld. Bij het laden van de pagina wordt nu gecheckt of de verdieping een hoogte heeft. Pas als dat zo is wordt achter de hoogte mm gezet, anders blijft het veld leeg.
 • Gefixt: De pagina waarmee permissies binnen een Gebruikersrol kunnen worden aangepast bleef leeg. Dat is gerepareerd en de pagina toont nu weer keurig het wijzigingsformulier.
 • Gefixt: Als men een lege tabel wilde exporteren naar Excel kwam er een grote error in beeld. Dat is gewijzigd en men krijgt nu netjes een melding dat de tabel leeg is zodra met op Exporteren klikt.
 • Gefixt: Bij het downloaden van de voorbeeld Uploadlijst vanuit Ondersteuning heette het bestand Uploadlijst.xlsx.xlsx. Daar hebben we 1x .xlsx vanaf gehaald.
 • Gefixt: In het overzicht met Bedrijven binnen een Project werden ook Bedrijven getoond die wel binnen het Account maar niet bij het Project betrokken waren. De lijst is aangepast om uitsluitend Bedrijven te tonen die werkelijk bij het Project of de Projectfase betrokken zijn.
 • Gefixt: Bij het wijzigen van een bedrijfsnaam kon men een naam toevoegen die al bestond. Op die manier konden er twee bedrijven met dezelfde naam ontstaan maar die niets met elkaar te maken hadden. We hebben een controle ingebouwd die bij het opslaan van de bedrijfsnaam controleert of de bedrijfsnaam niet al in gebruik is. Zo kunnen er nooit meer dubbelingen ontstaan.
 • Gefixt: Het is natuurlijk heel handig als je een Notificatie kan ontvangen als er door een Gebruiker nieuwe Documenten op het systeem zijn geplaatst. Het script dat de Gebruikers opzocht was echter iets te enthousiast en toonde de Gebruiker die de Documenten aan het plaatsen was ook enkele Gebruikers die geen toegang hadden tot het betreffende Account. We hebben het script toch maar even geleerd alleen Gebruikers weer te geven die toegang hebben tot het Account, anders komt men voor een dichte deur als zij willen inloggen.
 • Gefixt: Het archiveren van een Document gaf een melding dat de pagina niet gevonden kon worden. Dit kwam omdat de functie naar een verkeerde url verwees. De url is aangepast en de archiveer-functie werkt weer zoals je zou verwachten.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Documentensets

By Documenten

In het hoofdstuk documentensets (1) staan alle documentensets. Sets kunnen gebruikt worden om documenten te bundelen. Bijvoorbeeld alle documenten die voor een bepaalde vergunningsaanvraag. Per document kan de keuze gemaakt worden of er een specifieke versie aan de set wordt toegevoegd, of altijd de laatste versie.

Door op de naam van de set (2) te klikken wordt de betreffende documentenset geopend en kunnen alle documenten bekeken worden. Met de knop toevoegen (3) kunnen nieuwe documentensets aangemaakt worden.

1
2
3

Documenten toevoegen aan een set

Met de knop toevoegen aan documentenset (1) op de detailpagina van het betreffende document kan een specifieke versie van dit document worden toegevoegd aan een documentset naar keuze.

1

Vervolgens verschijnt het scherm ‘Aan documentenset toevoegen’. In het veld toevoegen aan documentenset (1) kan middels een dropdown menu een documentenset gekozen worden. Er zijn twee opties voor het selecteren van een specifieke versie (2):

 • Altijd de laatste versie in de set: met deze optie behoord altijd de laatste versie van dit document tot de documentenset. Wanneer er dus een nieuwe versie wordt geplaatst, vervangt deze de oude versie in de documentenset.
 • Alleen de huidige versie in de set: deze optie voegt specifiek de huidige versie van het document toe aan de documentenset. Deze versie blijft altijd gekoppeld aan deze set.
1
2

Meerdere documenten toevoegen aan een set

Er kunnen ook meerdere documenten tegelijk aan een documentenset toegevoegd worden. Na het maken van een selectie (1) kunnen deze documenten met de knop toevoegen aan documentenset (2) aan een documentenset naar keuze worden toegevoegd.

1
2

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.