Accounts

By Algemeen

Ieder account op BIMlink bevat een gebouwdossier, opgeslagen in een eigen database. De accounts zijn toegankelijk via een eigen webadres, met een eigen subdomein: [account-URL].bimlink.nl. Per account kan de accountbeheerder bepalen hoe het dossier wordt opgebouwd en wie er toegang krijgen.

Uitnodiging

Wanneer u wordt door een accountbeheerder wordt toegevoegd aan een account en u nog geen BIMlink account heeft, wordt er een uitnodiging naar uw emailadres verzonden. Via de link in deze uitnodiging kunt u een account aanmaken.

Inloggen

Surf naar het adres van een account in een webbrowser naar keuze. Vervolgens zal het inlogscherm geladen worden. Er kan worden ingelogd met uw emailadres als gebruikersnaam (1) en uw wachtwoord (2). Met de knop aanmelden (3) wordt uw vervolgens aangemeld bij het betreffende account.

Klik op tekst wachtwoord vergeten? (4) als u het wachtwoord bent vergeten. Na het invoeren van uw emailadres wordt er een email met instructies voor het herstellen van uw account verstuurd.

1
2
3
4

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Modules

By Algemeen

BIMlink is opgebouwd uit modules. De functionaliteit in elke module is afgestemd op een deel van de levenscyclus van een gebouw: vanaf het ontwerp tot het gebruik en beheer. De verschillende modules zijn per gebruikersgroep aan of uit te zetten zodat gebruikers enkel de functionaliteiten krijgen welke ze vanuit hun rol in het project nodig hebben, dit vergroot de toegankelijkheid van het platform

 • Persoonlijk dashboard (1): iedere gebruiker heeft een eigen persoonlijk dashboard met een overzicht van alle accounts en projecten waar de gebruiker toegang tot heeft.
 • Dashboard: in het dashboard wordt een eerste samenvatting van alle informatie van een locatie, project of fase gegeven.
 • Documenten: in deze module kunnen alle soorten bestanden worden gerubriceerd en opgeslagen.
 • Communicatie: de module communicatie maakt het mogelijk over alle objecten op BIMlink te communiceren.
 • Realisatie: de realisatie module wordt gebruikt om documenten te beoordelen en vrij te geven voor uitvoering.

Projectinformatie

Onder de modules staan ook nog een aantal hoofdstukken met projectinformatie

 • Protocol: een compacte weergave met alle gemaakte afspraken die van toepassing zijn op het actieve project. De projectbeheerder kan hier ook toelichtende tekst bij schrijven ter verduidelijking van de afspraken.
 • Workflows: alle actieve workflows binnen het project of de projectfase.
 • Bedrijven: een lijst met alle bedrijven die toegang hebben tot het actieve project. Binnen een account kan deze lijst dus per project of projectfase verschillen.
 • Gebruikers: een overzicht van alle gebruikers die toegang hebben tot het actieve project. Net zoals de bedrijven verschilt dit per project en projectfase.
 • Teams: een lijst met alle teams die actief zijn.

De modules en projectinformatie zijn te selecteren in de blauwe balk aan de linkerzijde van de interface. Deze blauwe balk is ook smaller te maken door op het blauwe pijltje (1) naast  de balk te klikken.

1

Extra hulp nodig?

Onze helpdesk is doordeweeks van 9:00 tot 17:00
telefonisch te bereiken op: +31 70 219 08 00

Bijlagen uploaden

By Documenten

Aan elk document op BIMlink kan een bijlage toegevoegd worden. Van veel tekeningen worden vaak ook .dwg bestanden verstrekt en bij verslagen horen ook de besproken documenten te staan. Het toevoegen van bijlagen kan op drie verschillende manieren.

Bijlage bij één document

Elk document op BIMlink heeft ook een tab bijlagen (1) waar alle bijlagen bekeken kunnen worden, maar ook nieuwe toegevoegd. Rechtsboven staat de knop ‘bijlagen toevoegen’ (2) waarmee het uploadscherm geopend wordt.

1
2

Het uploaden van bijlagen gaat op dezelfde manier als andere documenten. De enige uitzondering is dat bij bijlagen iets minder velden verplicht zijn om in te vullen dan bij reguliere documenten. We vereisen minimaal het invullen van de datum (1), fase (2), status (3) en producent (4). BIMlink zal ook aangeven dat het document als bijlage wordt geplaatst, zie de tekst boven de bestandsdetails (5)

1
2
3
4

Bijlage bij meerdere documenten

Soms is het nodig om meerdere bijlagen tegelijk te plaatsen, bij verschillende documenten. Bijvoorbeeld wanneer achteraf besloten wordt om toch ook de .dwg bestanden bij te voegen. Hiervoor moeten we aanduiden welke bijlage bij welk document hoort. Hier is een speciale uploadlijst voor beschikbaar, deze is hier te downloaden.

Met de normale upload-knop rechtsboven de hoofdstukken voor de verschillende documenttypen zoals tekeningen en documenten kunnen de meerdere bijlagen, tezamen met deze uploadlijst worden geüpload. Zie ook de instructie over het gebruik van uploadlijsten.

Bijlagen bij gebruik normale uploadlijst

In de standaard uploadlijst staat ook een kolom ‘attachments’. In deze kolom kan de bestandsnaam van de bijlage gezet worden. Bij het uploaden wordt dan zowel het document als de bijbehorende bijlagen geplaatst. Heel handig om naast de .pdf ook gelijk de .dwg te uploaden.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Privacyverklaring

By Ongecategoriseerd

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Ook leggen we uit hoe u uw eigen gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BIMlink verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie
 • Bedrijf

Doeleinden van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden op BIMlink verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van een uitnodiging om uw registratie af te ronden.
 • Verzenden van een dagelijkse update in de vorm van een elektronische nieuwsbrief.
 • Delen van uw contactgegevens met andere projectpartners op het platform.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens zijn enkel als contactgegevens zichtbaar voor andere gebruikers binnen hetzelfde account op BIMlink. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BIMlink gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaardbewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 2 jaar nadat u actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Door in te loggen op uw account kunt u al uw eigen persoonsgegevens inzien en wijzigen. Een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u mailen naar info@bimlink.eu. Wij zorgen ervoor dat uw verzoek binnen vier weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Interface

By Project Manager

De Project Manager van DeltaPi is een uitgebreide 3D viewer. Gebruikers kunnen met hun BIMlink gegevens de laatste versie van het 3D model downloaden en bekijken. Alle eigenschappen van de elementen zijn te zien in de viewer, op basis van deze eigenschappen kunnen zeer verfijnde selecties gemaakt worden. Daarnaast kunnen complexe acties worden geautomatiseerd door scripts te maken.

Inloggen

Om modellen te kunnen downloaden of uploaden moet eerst worden ingelogd in BIMlink. Ga linksboven naar het programma menu en kies de optie BIMlink. Er volgt een login scherm waar de BIMlink account details ingevuld moeten worden.

Project selecteren

Na ingelogd te zijn verschijnt een keuzescherm met alle BIMlink projecten waar de gebruiker toegang toe heeft. De accountbeheerder kan per gebruiker de toegang tot de Project Manager in en uit schakelen en bepalen of er alleen gedownload of ook nieuwe versie geüpload mogen worden. Met de knop selecteren (1) wordt het model gedownload. De knop uploaden (2) spreekt voor zich en stuurt het geopende model naar de BIMlink database.

1
2

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Downloaden

By Project Manager

Hieronder vind je een link waarmee je de lokale versie van de DeltaPi Project Manager kan downloaden. Voor het installeren is geen licentiecode nodig. De licentie wordt automatisch opgehaald na het inloggen.

DeltaPi

De versie van de DeltaPi Project Manager die je hier kan downloaden in uitsluitend bedoeld om gebruikers van BIMlink inzicht te geven in de geometrische modellen van de projecten die op BIMlink staan. De Project Manager kan echter nog veel meer, bijvoorbeeld im- en exporteren vanuit Autodesk Revit. Hierdoor kunnen parameters eenvoudig in de Project Manager worden aangepast en terug worden geschreven naar het Revit-model.

Dit is slechts een voorbeeld van de vele opties waarmee DeltaPi je kan helpen een model te maken en te beheren. Ga voor meer informatie naar de website van DeltaPi.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Koppeling met BIMlink

By Project Manager

Op BIMlink zijn ruimtes en gebouwelementen te vinden door per level, categorie of omschrijving te zoeken. Waar een element zich in de drie dimensies bevindt wordt pas duidelijk in een goede 3D-viewer. Daarom werkt BIMlink samen met de Project Manager van DeltaPi. Een element kan altijd in 3D worden bekeken. Omgekeerd kan van elk element in de 3D viewer alle details en bijbehorende documenten worden bekeken op BIMlink.

Van BIMlink naar Project Manager

Elk element op BIMlink dat uit het 3D model komt heeft de optie om het in de Project Manager te bekijken. De link wordt aangeduid met het DeltaPi logo. Door op het logo te klikken opent de Project Manager het 3D model en selecteert het element.

Van Project Manager naar BIMlink

Om de informatie van een specifiek element te bekijken selecteer je het element, klik je rechts op je muis en kies je vervolgens de optie BIMlink. Hierdoor opent je browser een nieuw tabblad met de gevraagde informatie uit het actieve project.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

QR-code

By Realisatie

Goedgekeurde documenten worden voorzien van een digitaal stempel. Het stempel bestaat uit de tekst Akkoord voor uitvoering, de tijd van goedkeuring en de naam van degene die het document heeft goedgekeurd. Ook staat er een QR-code in het stempel waarmee gecontroleerd kan worden of deze versie van het document ook de actuele versie is. Door deze code te scannen met de camera van je smartphone of tablet wordt er een link geopend. Op deze webpagina komt een groen of rood scherm te staan. Alleen de QR-code op de laatste versie van het documentnummer geeft een groen scherm, alle voorgaande versies geven een rood scherm. Zo is gemakkelijk te controleren of de versie van de tekening op de bouwplaats de laatste is.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Goedkeuren van documenten

By Realisatie

Als een document de status definitief heeft kan deze in de module Realisatie in het hoofdstuk Goedkeuring worden bekeken en online van een stempel worden voorzien. Als de details van een document worden bekeken staan daar twee opties: Goedkeuren en Afkeuren. In de rechtenstructuur van het project kan bepaald worden welke gebruikersrol deze knoppen kan bedienen en dus gemachtigd is tekeningen goed te keuren.

Goedkeuren

Als er gekozen wordt om het document goed te keuren wordt er direct een digitaal stempel op de tekening gezet. Het stempel bestaat uit de tekst Akkoord voor uitvoering, de tijd van goedkeuring en de naam van degene die het document heeft goedgekeurd. Ook staat er een QR-code in het stempel waarmee gecontroleerd kan worden of deze versie van het document ook de actuele versie is. De positie op het document en kleur van het stempel kan per project worden ingesteld.

Afkeuren

Als er gekozen wordt om het document af te keuren, bijvoorbeeld omdat het toch niet voldoet aan eerder gemaakte afspraken, kan de producent hiervan op de hoogte worden gesteld.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.