Type details

By Gebouwelementen

Een gebouwelement functioneert vergelijkbaar met een documentnummer. Onder het nummer zijn alle details van het element te vinden in een aantal tabs:

 1. Basisinformatie – Een korte samenvatting van de belangrijkste informatie.
 2. Parameters – Alle parameters die aan het type gekoppeld zijn staan hier met hun eventueel ingevulde waardes.
 3. Instances – Een overzicht van alle instances van dit type.
 4. Materialen – Een lijstje met alle materialen en hoeveelheden die in dit type gebruikt zijn.
 5. Documentatie – Hier kunnen bestanden aan deze type gekoppeld en ingezien worden.
 6. Beeldmateriaal – Hier kunnen foto’s en andere afbeeldingen aan deze type gekoppeld en ingezien worden.
 7. Communicatie – Er kunnen notities, vragen en actiepunten gemaakt worden bij deze type.
 8. Garanties en contracten – Hier kunnen de garanties en contracten worden gekoppeld.
1
2
3
4
5
6
7
8

Instances

Onder de tab instances (1) staat een overzicht van alle instances van deze type die in dit project voorkomen. Het is een lijst met instances van de 3D objecten uit het model. De Guid (2) van de instance is een unieke referentie en verwijst naar een detail pagina van de betreffende instance.

1
2

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Verschil tussen Type en Instance

By Gebouwelementen

Het verschil tussen Types en Instances in een model is belangrijk in een BIM. Het zijn namelijk twee totaal verschillende maar wel bij elkaar horende onderdelen binnen een model.

Type

Een type van een object kan bijvoorbeeld een model stoel zijn. Deze heeft algemene eigenschappen die alle stoelen van hetzelfde model hebben, bijvoorbee ld een witte klapstoel met rode stippen of een metalic koelkast model KK304 van merk Jacuzzi. Een Type is in tegenstelling tot een Instance ook niet tastbaar, het is niet iets dat fysiek ergens geplaatst kan worden.

Instance

Instances zijn altijd exemplaren van een bepaalde Type en hebben eigenschappen die uniek zijn voor dat object. Een beschadiging zal altijd uniek zijn, die komt niet voor op een andere instance van hetzelfde type. Of de ene koelkast staat in ruimte A1.024 en een andere koelkast staat in ruimte B4.105. Dit zijn instances van hetzelfde type koelkast, maar bevinden zich op een andere plek wat ze uniek maakt.

Documentatie, communicatie en beeldmateriaal

Let dus heel goed op waar je documentatie, notities en afbeeldingen plaatst. Als documentatie bij alle witte klapstoelen met rode stippen hoort moet je die dus bij het Type plaatsen en en niet bij een instance. Als je een notitie wil maken dat die ene koelkast in ruimte B4.105 alweer stuk is plaats je die bij de Instance en niet bij de type.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Documentatie toevoegen

By Gebouwelementen, Ruimteboek

Het toevoegen van documentatie, beeldmateriaal en notities aan een BIM is een van dé unieke functies van BIMlink. Hierdoor kan een BIM verrijkt worden met alle informatie die je kan bedenken zonder dat het een Revit- of IFC-model belast. De geometrie en de informatie worden in BIMlink gekoppeld maar zitten elkaar niet in de weg bij het bekijken of aanpassen.

De drie typen informatie die hier beschreven worden zij toe te voegen aan alle onderdelen van het BIM:

 • Ruimtes
 • Materialen
 • Type elementen (types)
 • Elementen (instances)

Documentatie

Documentatie kan uit van alles bestaan. Om de gegevens toch een beetje te rubriceren schrijft BIMlink een aantal categorieën voor zoals Brandveiligheidscertificaat, Montagehandleiding en nog andere certificaten en documenten. Door deze categorieën goed te gebruiken kunnen er overzichtslijsten per categorie gemaakt worden over het hele model heen.

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal kan foto’s. schetsen, schermafbeeldingen zijn. Een afbeelding kan snel veel duidelijkheid verschaffen over een onderdeel. Wat is de bedoeling, wat is er stuk, hoe was de situatie op een bepaald moment in de tijd, enzovoort.

Documentatie of beeldmateriaal toevoegen

Navigeer naar het element waar je de documentatie aan wilt toevoegen. Dit kan via BIMlink, maar ook via het 3D model in de Project Manager. Open bij het element de tab documentatie (1). Hier staat een overzicht van alle documentatie bij dit element. Met de knop documentatie toevoegen (2) kan nieuwe documentatie toegevoegd worden. Er verschijnt een uploadscherm (3) waar de bestanden naar toe gesleept kunnen worden. De bestanden komen onder het uploadvenster in een lijst te staan. Vervolgens moet de documentatie nog gecategoriseerd worden middels een keuzemenu (4). Met de knop opslaan (5) voeg je de documentatie toe aan BIMlink.

1
2
3
4
5

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Ruimtedetails

By Ruimteboek

Een ruimtenummer functioneert vergelijkbaar met een documentnummer. Onder het nummer zijn alle details van de ruimte te vinden in een aantal tabs:

 1. Basisinformatie – Een korte samenvatting van de belangrijkste informatie.
 2. Parameters – Alle parameters die aan de ruimte gekoppeld zijn staan hier met hun eventueel ingevulde waardes.
 3. Elementen – Een overzicht van alle elementen die zich in deze ruimte bevinden.
 4. Documentatie – Hier kunnen bestanden aan deze ruimte gekoppeld en ingezien worden.
 5. Beeldmateriaal – Hier kunnen foto’s en andere afbeeldingen aan deze ruimte gekoppeld en ingezien worden.
 6. Communicatie – Er kunnen notities, vragen en actiepunten gemaakt worden bij deze ruimte.
1
2
3
4
5
6

Elementen

Onder de tab elementen (1) staat een overzicht van alle gebouwelementen die zich in deze ruimte bevinden. Het is een lijst met instances van de 3D objecten uit het model. Door op het DeltaPi logo (2) te klikken bij een element wordt de Project Manager geopend en de betreffende instance geselecteerd.

1
2
3

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Module ruimteboek

By Ruimteboek

Om op deze pagina te komen kies je eerst (het account en) het project waarvan je de ruimtes wil bekijken via het Projectmenu (5). Vervolgens kiest je de module Ruimteboek (6) en daarna het hoofdstuk Ruimtes (7).

Ruimtes

 1. Zoekfunctie – Hiermee kan je zoeken op (delen van) trefwoorden. Er wordt gezocht in alle kolommen die op de pagina staan.
 2. Filters – Met deze snelfilters kan je snel een selectie maken van alle ruimtes die in de lijst staan.
 3. Exporteren naar Excel – Met deze knop kan je de lijst zoals die op de pagina wordt weergegeven exporteren naar Excel.
 4. Meer informatie – Voor meer informatie over een ruimte zien klik je op het ruimtenummer.
1
2
3
4
5
6
7

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Workflow communicatie

By Communicatie

Vragen en actiepunten komen in een workflow terecht met een vraag-en-antwoord-spel. De bevraagde moet antwoorden om de status te wijzigen, wanneer het antwoord voldoende is kan de afzender de vraag afhandelen. Afgehandelde communicatie is niet meer aan te passen, maar wel altijd terug te lezen. Alle acties en wijzigingen worden bijgehouden in de actiegeschiedenis (1). Het totale overzicht is te downloaden als een .pdf bestand middels de export (2) knop rechts bovenaan de pagina.

Statussen

 • Open – Een nieuwe vraag of actie heeft de status open.
 • Urgent – Wanneer de einddatum is verstreken, wijzigt de status naar urgent.
 • Antwoord – De communicatie krijgt deze status als er een antwoord gegeven is.
 • Afgehandeld – Wanneer de verzender tevreden is met het antwoord kan hij de vraag of actie afhandelen.

Acties

 • Communicatie aanmaken – Wanneer een nieuwe vraag of actiepunt wordt geplaatst is de status (3) open.
 • Bewerken – De afzender kan zijn bericht of onderwerp altijd nog aanpassen, de einddatum veranderen of een bijlage toevoegen met de knop bewerken (4). Wijzigingen worden altijd bijgehouden in de actiegeschiedenis (1).
 • Antwoorden – De ontvanger van het bericht kan de vraag beantwoorden (5) of een actiepunt markeren als afgehandeld met een bericht. Eventueel kan ook hierbij een bijlage geplaatst worden om zaken te verhelderen. Niet alleen de ontvanger, maar ook medewerkers van hetzelfde bedrijf mogen antwoorden. De status zal wijzigen naar antwoord.
 • Doorsturen – Zowel de afzender als de ontvanger kunnen de vraag of actie ook doorsturen (6) aan iemand anders omdat zij bijvoorbeeld van mening zijn dat iemand anders het bericht moet afhandelen. De ontvanger kan bijvoorbeeld de vraag doorspelen naar een collega of de afzender kan bedenken dat iemand anders misschien het antwoord heeft.
 • Geïnformeerd – Gebruikers kunnen zichzelf toevoegen (7) als geïnformeerde. Het communicatie onderdeel wordt nu toegevoegd aan het betreffende overzicht in het persoonlijke dashboard.
 • Reacties – Iedere gebruiker met toegang tot het project kan een reactie geven (8) op een bericht, ook als de vraag niet aan hem gesteld is. Op die manier kan er aanvullende informatie komen van iemand die niet bij het bericht betrokken is.
 • Afhandelen – Nadat de vraag of actie beantwoord is, dient de afzender het punt nog af te handelen. De status zal wijzigen naar afgehandeld. Nadat een vraag of actie is afgehandeld kan er niets meer gewijzigd worden.
1
2
3
4
5
6
7
8

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Communicatie toevoegen

By Communicatie

Een notitie, vraag of actiepunt kan op twee plaatsen in BIMlink aangemaakt worden. Algemene communicatie wordt in de module communicatie van het betreffende project aangemaakt. Wanneer de communicatie van toepassing op een specifiek onderdeel of document is wordt het ook bij dat specifieke element aangemaakt. Het formulier waarmee een bericht kan worden toegevoegd is voor elk communicatie onderdeel en op alle plaatsen grotendeels hetzelfde. Afhankelijk van het type bericht zijn sommige invoervelden echter wel op niet zichtbaar. Een notitie kan bijvoorbeeld geen vervaldatum hebben omdat er geen workflow aan een notitie kan worden gekoppeld.

Algemene communicatie

Een vraag kan ook algemeen zijn of over een gebied in het project gaan en dus niet specifiek op één element gesteld worden. In dat geval kan het bericht bij de overzichtslijst worden toegevoegd (1) en kan handmatig worden ingevuld waar het ‘op van toepassing‘ is. Dit bericht wordt echter nooit aan een specifiek element gekoppeld en is dus alleen zichtbaar in de overzichtslijst.

1

Communicatie van toepassing op…

Notities, vragen en actiepunten kunnen heel specifiek op één onderdeel of één document van toepassing zijn. In dat geval kan het bericht op het element of document zelf geplaatst worden bij de details van het betreffende element in bijvoorbeeld de module Gebouwelementen of Documenten. Onder de tab communicatie (1) kan met de knop nieuwe notitie of vraag (2) een nieuw communicatie onderdeel aangemaakt worden. Daar wordt automatisch het veld ‘van toepassing op’ ingevuld en blijft het bericht direct zichtbaar bij het element én in de overzichtslijst.

1
2

Communicatie aanmaken

Voor een vraag of actiepunt maak je altijd aan één persoon verantwoordelijk waarvan je verwacht dat hij of zij het antwoord weet of dat hij of zij het oplost. Daarom moet je bij een vraag of actie altijd een verantwoordelijke(1) invullen. Bij een notitie is dit optioneel.

Meerdere mensen kunnen worden geïnformeerd (2) over het bericht dat je gaat plaatsen. Deze mensen worden geen actiehouder, maar worden wel geïnformeerd over de voortgang van het bericht. Het is te vergelijk met het gebruik van het CC-veld van een e-mailbericht.

Een bericht heeft wel altijd betrekking op een object in het BIM. Het is dus verstandig om het veld van toepassing op (3) in te vullen. Als het bericht bij een object geplaatst wordt wordt dit automatisch ingevuld.

Het onderwerp (4) wordt getoond in de overzichtslijsten en het is de bedoeling dat deze gebruikt wordt om kort aan te geven waar het bericht over gaat zodat hier snel op gezocht kan worden.

Bij einddatum (5) moet aangegeven worden wanneer je verwacht dat de ontvanger jouw vraag of actie heeft afgehandeld. Hierdoor kan de ontvanger jouw berichten prioriteren en krijgt waarschuwingen als de einddatum gepasseerd is.

Het kan handig zijn om een bijlage (6) bij het bericht te stoppen om het bericht te verduidelijken. Bijvoorbeeld een schets of afbeelding van wat er bedoeld wordt. Deze bijlage is maakt verder geen deel uit van BIMlink en is dus enkel via het communicatie onderdeel te vinden.

In het veld voor het bericht (7) kan je vervolgens de notitie, vraag of actiepunt omschrijven. Het is verstandig om elke vraag en actiepunt in een apart bericht te plaatsen en geen berichten te bundelen. Op die manier kan goed bijgehouden worden hoeveel berichten er nog niet afgehandeld zijn, terwijl als zaken gecombineerd worden een deel misschien wel gedaan is en een ander deel niet waardoor het hele bericht open blijft.

Druk op opslaan (8) om het bericht te plaatsen. De verantwoordelijke persoon zal in de dagelijkse update een melding krijgen dat er een persoonlijk bericht is. Daarnaast zal in zijn dashboard de teller bij het betreffende communicatie onderdeel oplopen.

1
2
3
4
5
6
7
8

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Module Communicatie

By Communicatie

De module communicatie (1) maakt het mogelijk over alle objecten op BIMlink te communiceren. Binnen deze module wordt alle communicatie binnen het project verzameld. Communicatie op BIMlink is openbaar voor alle betrokken partijen die toegang tot het platform hebben. Iedereen die aan het project werkt is zo op de hoogte van alle openstaande vragen en actiepunten.

Het dashboard (2) geeft een overzicht van alle communicatie. We onderscheiden vier verschillende soorten berichten die gebruikers aan elkaar kunnen sturen:

 1. Notities (3) – Notities kunnen gemaakt worden bij bijna elk onderdeel binnen BIMlink. Een notitie is eigenlijk een soort opmerking en er kan geen workflow aan gekoppeld worden. Een notitie kan wel aan een gebruiker gestuurd worden om hem of haar er op te attenderen dat de notitie gemaakt is.
 2. Vragen (4) – Als een gebruiker meer wil weten over een onderdeel in BIMlink kan hij een andere gebruiker een vraag stellen over dat onderdeel. Als de gebruiker aan wie de vraag gesteld is een antwoord heeft gegeven kan de vragensteller aangeven of de reactie inderdaad de vraag beantwoord en hiermee akkoord gaan.
 3. Actiepunten (5) – Net als bij een vraag kan een actiepunt ook bij een andere gebruiker worden neergelegd. Eigenlijk is dit een vraag om iets te doen. Bijvoorbeeld informatie aan te vullen of de geometrie aan te passen. Als de gebruiker de actie heeft voltooid kan hij dit aangeven in het systeem en kan de afzender controleren of de actie inderdaad naar wens is afgehandeld.
 4. Controletaken (6) – Wanneer een document ter controle wordt aangeboden aan een bedrijf, wordt er een controletaak aangemaakt. Het is een specifiek actiepunt dat binnen BIMlink afgehandeld kan worden door een gecontroleerde versie te uploaden of aan te geven geen opmerkingen te hebben.
1
2
3
4
5
6

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Statussen van documenten

By Documenten

Een document op BIMlink doorloopt verschillende statussen en aan die statussen zijn enkele acties gekoppeld zoals controlerondes en goedkeuring. BIMlink kent geen beperkingen in hoe vaak en in welke volgorde documenten met een bepaalde status worden geplaatst. Het voorbeeld hieronder doorloopt de meest gangbare wijze.

Voorlopig

In eerste instantie zal een document de status voorlopig hebben voor zolang er nog aan gewerkt wordt. Het document wordt al wel gedeeld op BIMlink zodat de projectpartners er kennis van kunnen nemen.

Ter controle

Als de producent denkt dat hij zijn document af heeft plaatst hij een nieuwe versie van het document met de status ter controle. Deze versie van het document wordt aan andere bedrijven aangeboden om te controleren en eventueel van commentaar te voorzien. BIMlink herkent de status en geeft de optie om een controleronde te starten, zo krijgen de controlerende bedrijven een controletaak.

Gecontroleerd

Ieder bedrijf produceert een document met de status gecontroleerd en plaatst deze bij het originele document. Hierop staan de opmerkingen en aanvullingen die dat bedrijf op het document heeft. Samen met het originele document met de status ter controle worden de gecontroleerde documenten met elkaar vergeleken. Het kan zijn dat er dubbele of conflicterende opmerkingen op het document gemaakt zijn. In dat geval moet er besloten worden elke opmerking verwerkt zal gaan worden en welke niet.

Eventueel kan een document nogmaals de status ter controle krijgen indien de wijzigingen een grote impact hebben gehad op het document. In dat geval moeten de andere bedrijven nogmaals controleren of alle wijzigingen goed zijn verwerkt.

Definitief

De opmerkingen worden door bedrijf A in het document verwerkt en het document krijgt de status definitief. Van dit document wordt verwacht dat alle betrokken bedrijven akkoord zijn. Enkel documenten met deze status kunnen in de module realisatie goedgekeurd worden.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Documentdetails

By Documenten

Een documentnummer is meer dan alleen een bestand. Onder het documentnummer worden alle documentdetails, de verschillende versies van het bestand, eventuele bijlagen, alle communicatie en een actiegeschiedenis bijgehouden.

Tabs

Om de alle details van een documentnummer overzichtelijk te houden zijn ze gerubriceerd in tabs.

 1. Basisinformatie – Een korte samenvatting van de belangrijkste informatie
 2. Documentdetails – Hier staan de gegevens die de tekening bij het uploaden heeft meegekregen
 3. Labels – Tekeningen kunnen gerubriceerd worden met behulp van trefwoorden die per project kunnen worden ingesteld
 4. Bijlagen – Bijlagen bij een tekening kunnen hier worden toegevoegd en gedownload (ook oudere versies)
 5. Bestandsdetails – Informatie over het bestand zijn hier te vinden
 6. Wijzigingsdetails – Informatie over de laatste wijziging van de tekening staat hier overzichtelijk onder elkaar
 7. Communicatie – Bij een tekening kunnen notities, vragen en actiepunten gemaakt worden die altijd bewaard blijven, ook als de tekening gewijzigd wordt
 8. Controlerondes – Van tekeningen die de status “ter controle” hebben (gehad) staan hier de gecontroleerde versies
 9. Versiegeschiedenis – Alle versies van het bestand staan hier bij elkaar en zijn te downloaden
 10. Actiegeschiedenis – Alles wat er door wie en wanneer met het bestand gedaan is staat chronologisch onder elkaar

Basisinformatie

1
2

De direct link (1) verwijst direct naar dit document en kan gebruikt worden om het document te delen. Voorwaarde is wel dat iemand toegang heeft tot het project op BIMlink. De knop laatste versie downloaden (2) doet precies wat je zou verwachten, je download de laatste versie van dit documentnummer.

Documentdetails

1

Door op de knop documentdetails wijzigen (1) te drukken verandert het overzicht in een formulier waarmee de gegevens die op de pagina staan gewijzigd kunnen worden. Let op! Dit verandert alleen de informatie in BIMlink. De gegevens die in de onderhoek van de betreffende tekening staan worden niet aangepast.

Versiegeschiedenis

1

Op BIMlink worden de verschillende versies van hetzelfde bestand verzameld onder het documentnummer. Standaard wordt de laatste versie gedownload, maar bij de versiegeschiedenis kunnen alle versies naar keuze worden gedownload. Klik op het bestand-extensie icoontje (1) om het bestand te downloaden.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.