Skip to main content

De twee projectmenu’s

By Algemeen No Comments

Via de projectmenu’s kan je wisselen tussen accounts en projecten waar je toegang toe hebt. Omdat je binnen BIMlink toegang kan hebben tot meerdere accounts biedt het projectmenu je de mogelijk te wisselen tussen die accounts. Op die manier hoef je niet voor ieder account opnieuw in te loggen.

Het eerste projectmenu bevindt zich aan de bovenkant van het scherm. Door op het actieve project te klikken opent een pulldown-menu met alle accounts en projecten waar je toegang toe hebt. Alleen via dit menu kan je tussen accounts wisselen.

Als je het handiger vindt dat het projectmenu open blijft staan hebben we nog een tweede menu gemaakt. Door op de drie horizontale streepjes in de linkerbovenhoek te klikken opent het tweede menu met de projecten van het actieve account. Dit menu blijft staan als je tussen pagina’s of projecten wisselt.

Projecten kunnen onderverdeeld zijn in hoofd- en subprojecten. Door deze gelaagdheid aan te brengen is het mogelijk informatie onder te verdelen in kleinere stukken. Hierdoor blijft het overzichtelijk en is het sneller te vinden. Hoe de projecten zijn ingedeeld kan per account en per project verschillen.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Accounts en (sub)projecten

By Algemeen No Comments

Een account is een verzameling of database van informatie van of één eigenaar, zoals een vastgoedbeheerder, of een project. Een gebruiker kan toegang hebben tot meerdere accounts en kan tussen accounts en projecten navigeren via een van de projectmenu’s.

Binnen BIMlink worden data en documenten niet georganiseerd in een mappenstructuur zoals je die misschien gewend bent van Microsoft Windows. In plaats daarvan kan je een hoofdverdeling maken op bijvoorbeeld projectbasis of bouwfase. Gebruikers zijn volledig vrij in de manier waarop zij de ‘projecten’ inrichten.

Omdat het soms nodig kan zijn om een tweede niveau binnen een project aan te brengen is er de mogelijkheid om subprojecten aan te maken binnen een project. Bijvoorbeeld als een bouwlocatie uit meerdere gebouwen bestaat:

 • Locatie Beuk (hoofdproject)
  1. Hoofdgebouw Stam (subproject)
  2. Bijgebouw Tak (subproject)
  3. Garage Blad (subproject)

Een ander voorbeeld is als je alle vergunningen van een gebouw bij elkaar wil zetten:

 • Vergunningen (hoofdproject)
  1. Omgevingsvergunning (subproject)
  2. Gebruiksmelding (subproject)
  3. Watervergunning (subproject)

Wat handig is om de projecten binnen een account te organiseren hangt af van het type project en welke informatie er beschikbaar is of hoe die gedeeld moet worden. Per (sub)project kan namelijk worden ingesteld welke gebruikers er toegang toe hebben.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.