Skip to main content

Module gebouwelementen

By Gebouwelementen

Om op deze pagina te komen kies je eerst (het account en) het project waarvan je de ruimtes wil bekijken via het Projectmenu (1). Vervolgens kiest je de module Gebouwelementen (2) en daarna een hoofdstuk (3). De hoofdstukken worden ingedeeld aan de hand van de Assembly Code lijst die gebruikt is in Revit. Elementen zonder code komen in het hoofdstuk Ongecategoriseerd.

 1. Zoekfunctie (4) – Hiermee kan je zoeken op (delen van) trefwoorden. Er wordt gezocht in alle kolommen die op de pagina staan.
 2. Filters (5) – Met deze snelfilters kan je snel een selectie maken van alle elementen die in de lijst staan.
 3. Exporteren naar Excel (6) – Met deze knop kan je de lijst zoals die op de pagina wordt weergegeven exporteren naar Excel.
 4. Meer informatie (7) – Voor meer informatie over een element zien klik je op het typenummer.
 5. Project Manager (8) – Om in de 3D viewer te zien waar dit type in het 3D-model voorkomt klik je op het DeltaPi-logo.
1
2
3
4
5
6
7
8

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Type details

By Gebouwelementen

Een gebouwelement functioneert vergelijkbaar met een documentnummer. Onder het nummer zijn alle details van het element te vinden in een aantal tabs:

 1. Basisinformatie – Een korte samenvatting van de belangrijkste informatie.
 2. Parameters – Alle parameters die aan het type gekoppeld zijn staan hier met hun eventueel ingevulde waardes.
 3. Instances – Een overzicht van alle instances van dit type.
 4. Materialen – Een lijstje met alle materialen en hoeveelheden die in dit type gebruikt zijn.
 5. Documentatie – Hier kunnen bestanden aan deze type gekoppeld en ingezien worden.
 6. Beeldmateriaal – Hier kunnen foto’s en andere afbeeldingen aan deze type gekoppeld en ingezien worden.
 7. Communicatie – Er kunnen notities, vragen en actiepunten gemaakt worden bij deze type.
 8. Garanties en contracten – Hier kunnen de garanties en contracten worden gekoppeld.
1
2
3
4
5
6
7
8

Instances

Onder de tab instances (1) staat een overzicht van alle instances van deze type die in dit project voorkomen. Het is een lijst met instances van de 3D objecten uit het model. De Guid (2) van de instance is een unieke referentie en verwijst naar een detail pagina van de betreffende instance.

1
2

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Verschil tussen Type en Instance

By Gebouwelementen

Het verschil tussen Types en Instances in een model is belangrijk in een BIM. Het zijn namelijk twee totaal verschillende maar wel bij elkaar horende onderdelen binnen een model.

Type

Een type van een object kan bijvoorbeeld een model stoel zijn. Deze heeft algemene eigenschappen die alle stoelen van hetzelfde model hebben, bijvoorbee ld een witte klapstoel met rode stippen of een metalic koelkast model KK304 van merk Jacuzzi. Een Type is in tegenstelling tot een Instance ook niet tastbaar, het is niet iets dat fysiek ergens geplaatst kan worden.

Instance

Instances zijn altijd exemplaren van een bepaalde Type en hebben eigenschappen die uniek zijn voor dat object. Een beschadiging zal altijd uniek zijn, die komt niet voor op een andere instance van hetzelfde type. Of de ene koelkast staat in ruimte A1.024 en een andere koelkast staat in ruimte B4.105. Dit zijn instances van hetzelfde type koelkast, maar bevinden zich op een andere plek wat ze uniek maakt.

Documentatie, communicatie en beeldmateriaal

Let dus heel goed op waar je documentatie, notities en afbeeldingen plaatst. Als documentatie bij alle witte klapstoelen met rode stippen hoort moet je die dus bij het Type plaatsen en en niet bij een instance. Als je een notitie wil maken dat die ene koelkast in ruimte B4.105 alweer stuk is plaats je die bij de Instance en niet bij de type.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Documentatie toevoegen

By Gebouwelementen, Ruimteboek

Het toevoegen van documentatie, beeldmateriaal en notities aan een BIM is een van dé unieke functies van BIMlink. Hierdoor kan een BIM verrijkt worden met alle informatie die je kan bedenken zonder dat het een Revit- of IFC-model belast. De geometrie en de informatie worden in BIMlink gekoppeld maar zitten elkaar niet in de weg bij het bekijken of aanpassen.

De drie typen informatie die hier beschreven worden zij toe te voegen aan alle onderdelen van het BIM:

 • Ruimtes
 • Materialen
 • Type elementen (types)
 • Elementen (instances)

Documentatie

Documentatie kan uit van alles bestaan. Om de gegevens toch een beetje te rubriceren schrijft BIMlink een aantal categorieën voor zoals Brandveiligheidscertificaat, Montagehandleiding en nog andere certificaten en documenten. Door deze categorieën goed te gebruiken kunnen er overzichtslijsten per categorie gemaakt worden over het hele model heen.

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal kan foto’s. schetsen, schermafbeeldingen zijn. Een afbeelding kan snel veel duidelijkheid verschaffen over een onderdeel. Wat is de bedoeling, wat is er stuk, hoe was de situatie op een bepaald moment in de tijd, enzovoort.

Documentatie of beeldmateriaal toevoegen

Navigeer naar het element waar je de documentatie aan wilt toevoegen. Dit kan via BIMlink, maar ook via het 3D model in de Project Manager. Open bij het element de tab documentatie (1). Hier staat een overzicht van alle documentatie bij dit element. Met de knop documentatie toevoegen (2) kan nieuwe documentatie toegevoegd worden. Er verschijnt een uploadscherm (3) waar de bestanden naar toe gesleept kunnen worden. De bestanden komen onder het uploadvenster in een lijst te staan. Vervolgens moet de documentatie nog gecategoriseerd worden middels een keuzemenu (4). Met de knop opslaan (5) voeg je de documentatie toe aan BIMlink.

1
2
3
4
5

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.