Skip to main content

Documentatie toevoegen

By Gebouwelementen, Ruimteboek

Het toevoegen van documentatie, beeldmateriaal en notities aan een BIM is een van dé unieke functies van BIMlink. Hierdoor kan een BIM verrijkt worden met alle informatie die je kan bedenken zonder dat het een Revit- of IFC-model belast. De geometrie en de informatie worden in BIMlink gekoppeld maar zitten elkaar niet in de weg bij het bekijken of aanpassen.

De drie typen informatie die hier beschreven worden zij toe te voegen aan alle onderdelen van het BIM:

 • Ruimtes
 • Materialen
 • Type elementen (types)
 • Elementen (instances)

Documentatie

Documentatie kan uit van alles bestaan. Om de gegevens toch een beetje te rubriceren schrijft BIMlink een aantal categorieën voor zoals Brandveiligheidscertificaat, Montagehandleiding en nog andere certificaten en documenten. Door deze categorieën goed te gebruiken kunnen er overzichtslijsten per categorie gemaakt worden over het hele model heen.

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal kan foto’s. schetsen, schermafbeeldingen zijn. Een afbeelding kan snel veel duidelijkheid verschaffen over een onderdeel. Wat is de bedoeling, wat is er stuk, hoe was de situatie op een bepaald moment in de tijd, enzovoort.

Documentatie of beeldmateriaal toevoegen

Navigeer naar het element waar je de documentatie aan wilt toevoegen. Dit kan via BIMlink, maar ook via het 3D model in de Project Manager. Open bij het element de tab documentatie (1). Hier staat een overzicht van alle documentatie bij dit element. Met de knop documentatie toevoegen (2) kan nieuwe documentatie toegevoegd worden. Er verschijnt een uploadscherm (3) waar de bestanden naar toe gesleept kunnen worden. De bestanden komen onder het uploadvenster in een lijst te staan. Vervolgens moet de documentatie nog gecategoriseerd worden middels een keuzemenu (4). Met de knop opslaan (5) voeg je de documentatie toe aan BIMlink.

1
2
3
4
5

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Ruimtedetails

By Ruimteboek

Een ruimtenummer functioneert vergelijkbaar met een documentnummer. Onder het nummer zijn alle details van de ruimte te vinden in een aantal tabs:

 1. Basisinformatie – Een korte samenvatting van de belangrijkste informatie.
 2. Parameters – Alle parameters die aan de ruimte gekoppeld zijn staan hier met hun eventueel ingevulde waardes.
 3. Elementen – Een overzicht van alle elementen die zich in deze ruimte bevinden.
 4. Documentatie – Hier kunnen bestanden aan deze ruimte gekoppeld en ingezien worden.
 5. Beeldmateriaal – Hier kunnen foto’s en andere afbeeldingen aan deze ruimte gekoppeld en ingezien worden.
 6. Communicatie – Er kunnen notities, vragen en actiepunten gemaakt worden bij deze ruimte.
1
2
3
4
5
6

Elementen

Onder de tab elementen (1) staat een overzicht van alle gebouwelementen die zich in deze ruimte bevinden. Het is een lijst met instances van de 3D objecten uit het model. Door op het DeltaPi logo (2) te klikken bij een element wordt de Project Manager geopend en de betreffende instance geselecteerd.

1
2
3

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

Module ruimteboek

By Ruimteboek

Om op deze pagina te komen kies je eerst (het account en) het project waarvan je de ruimtes wil bekijken via het Projectmenu (5). Vervolgens kiest je de module Ruimteboek (6) en daarna het hoofdstuk Ruimtes (7).

Ruimtes

 1. Zoekfunctie – Hiermee kan je zoeken op (delen van) trefwoorden. Er wordt gezocht in alle kolommen die op de pagina staan.
 2. Filters – Met deze snelfilters kan je snel een selectie maken van alle ruimtes die in de lijst staan.
 3. Exporteren naar Excel – Met deze knop kan je de lijst zoals die op de pagina wordt weergegeven exporteren naar Excel.
 4. Meer informatie – Voor meer informatie over een ruimte zien klik je op het ruimtenummer.
1
2
3
4
5
6
7

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.