Skip to main content

Realisatie

By Realisatie

Documenten die in een workflow worden beoordeeld voor uitvoering worden zichtbaar in de module Realisatie. Deze module is opgedeeld in drie hoofdstukken:

  1. Documenten ter goedkeuring: documenten die nog beoordeeld moeten worden.
  2. Goedgekeurde documenten: de laatste goedgekeurde versies van documenten. Deze versies worden enkel overschreven wanneer een nieuwe versie van hetzelfde documentnummer wordt goedgekeurd.
  3. Afgekeurde documenten: alle laatste afgekeurde versies van documenten. Documenten verdwijnen uit deze lijst als een nieuwe versie wel wordt goedgekeurd.

Goedkeuren van documenten

Het goed- of afkeuren van documenten gebeurt in een workflow, de verantwoordelijke gebruikers binnen het project krijgen beoordelingstaken toegewezen. De uitkomst van deze taken bepaald in welk hoofdstuk van de Realisatie module een documentversie zichtbaar wordt.

Afhankelijk van de workflow krijgen goedgekeurde documenten eventueel een stempel. Deze documenten verdwijnen van de lijst documenten ter goedkeuring (1) en worden verplaatst naar de lijst goedgekeurde documenten (2). Met rechten is in te stellen wie welke lijst mag zien, zo kunnen sommige gebruikers enkel toegang krijgen tot de goedgekeurde documenten. Afgekeurde documenten krijgen geen stempel en komen in de lijst met afgekeurde documenten (3) te staan.

1
2
3

Stempel met QR-code

Eventueel wordt er direct na het goedkeuren een digitaal stempel op de tekening gezet. Dit stempel is per workflow in te stellen door de accountbeheerder.

Het stempel bestaat uit de een vrije tekst en optioneel de tijd van goedkeuring en de naam van degene die het document heeft goedgekeurd. Ook staat er een QR-code in het stempel waarmee gecontroleerd kan worden of deze versie van het document ook de actuele versie is. De positie op het document en kleur van het stempel kan per project worden ingesteld.

Door de QR-code te scannen met de camera van je smartphone of tablet wordt er een link geopend. Op deze webpagina komt een groen of rood scherm te staan. Alleen de QR-code op de laatste versie van het documentnummer geeft een groen scherm, alle voorgaande versies geven een rood scherm. Zo is gemakkelijk te controleren of de versie van de tekening op de bouwplaats de laatste is.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.