BIMlink 3.7.2

By Release notes

Dit keer zitten er niet zoveel punten in de update, maar we hebben wel een aantal problemen opgelost die we graag zo snel mogelijk met onze gebruikers willen delen.

Nieuw

 • BPX-bestanden kunnen ook in BIMlink zelf worden geüpload. De tussenkomst van de Project Manager is dus niet meer per se nodig.

Bugfixes

 • Gefixt: Er waren problemen bij sommige gebruikers bij het downloaden van het ZIP-bestand met documenten vanuit de notificatie-e-mails. Er bleek een verkeerde controle op toegangsrechten te worden gedaan. Dat is gecorrigeerd.
 • Gefixt: Het scherm om het Protocol te wijzigen werd heel smal op mobiele apparaten.
 • Gefixt: De selectie van de Locatiegroep beïnvloedde ook de lijst met alle Locaties in de Accountinstellingen. Daardoor was het soms heel lastig om een complete lijst van alle locaties tevoorschijn te halen.
 • Gefixt: Bij het aanmaken van een nieuwe verdieping kregen gebruikers soms een 500-error. Dit hebben we verholpen en het aanmaken van verdiepingen werkt weer normaal.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.7.1

By Release notes

Een flink aantal kleine aanpassingen en oplossingen dit keer. We hebben een aantal ideeën en wensen van gebruikers toegevoegd. Daarnaast hebben we ook een paar problemen verholpen.

Nieuw

 • De gehele interface van BIMlink is geschikt gemaakt voor kleinere schermen, zoals die van tablets en telefoons. Hierdoor is het gebruik van BIMlink niet meer beperkt tot computers met monitors.
 • Aan de SVG- en DWG-viewers is een meetmodus toegevoegd. Hiermee kan je door twee punten op het scherm aan te klikken de afstand tussen die punten bekijken.
 • Via de nieuwe versie van de Project Manager van DeltaPi krijgen alle objecten een ifc-guid. Dit is essentieel voor het koppelen en terugvinden van objecten. We slaan deze dan nu ook op in onze database zodat we ze zelf veel beter kunnen gebruiken en onze externe API-gebruikers ook.
 • In de API zijn bij elk object de ifc-guid en het bijhorende Aspectmodel terug te vinden.
 • Aan de lijst met filters bij Documenten is een filter toegevoegd voor placeholders. Hierdoor kan je nu zoeken naar alle placeholders of juist naar alle documenten waar al een versie bij geplaatst is.
 • Dropdown-menu’s blijven nu openstaan als er meerdere opties geselecteerd kunnen worden.
 • Als je een stempel gaat maken kan je opgeven hoe groot de QR-code op een document moet worden. Je kan dus bijvoorbeeld een kleiner stempel maken dan de standaard maat die hij vroeger had.
 • BPX-bestanden die gemaakt worden met de nieuwe versie (8.28) van de Project Manager van DeltaPi kunnen worden ingelezen in BIMlink. De opbouw van deze bestanden is iets anders dan die van oudere versies, dus die moesten we toevoegen aan de importer.
 • Bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker kan je direct aangeven of iemand BIMlink in een andere taal wil gebruiken dan de standaard taal van het account.

Bugfixes

 • Gefixt: Vertrouwelijke documenten konden nu direct als zodanig naar BIMlink worden geüpload. Dit moest steeds achteraf, handmatig worden gedaan.
 • Gefixt: Als je in de Communicatie-module was en je wisselde van project(fase) dan kwam je altijd uit op de pagina met vragen, terwijl je bijvoorbeeld bij Acties was.
 • Gefixt: Het bekijken van een gebouw gaf een error als dat gebouw een adres had.
 • Gefixt: In de DWG-viewer van lagen uit Xrefs niet meer zichtbaar in het lagenmenu.
 • Gefixt: Als een nieuwe versie direct bij een document werd toegevoegd kreeg een gebruiker soms een foutmelding maar was de versie wel geplaatst. De foutmelding werd veroorzaakt doordat er niet goed met de Workflows werd omgegaan. Dat is aangepast en daardoor gaat het plaatsen goed en krijgen gebruikers geen fouten meer te zien.
 • Gefixt: In de 3D-viewer was het mogelijk dat de navigatie-kubus kapot ging als je te ver draaide om zoomde. DeltaPi heeft dit aangepast en nu kan de kubus altijd gebruikt worden om het 3D-model te laten draaien.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.7

By Release notes

De ingebouwde pdf-viewer is volledig op de schop gegaan. In feite hebben we hem helemaal van de grond af opnieuw opgebouwd. Dit geeft nu veel meer mogelijkheden om de viewer in te zetten. Bijvoorbeeld om opmerkingen op de pdf toe te kunnen voegen. Gebruikers kunnen nu op pdf’s figuren tekenen en teksten plaatsen. Vervolgens worden deze opmerkingen met een toelichting opgeslagen als vraag of actiepunt zodat die door een (andere) gebruiker kunnen worden afgehandeld.

Nieuw

 • Een volledig nieuwe pdf-viewer met alle standaard functies zoals zoomen, draaien en afdrukken.
 • De mogelijkheid om opmerkingen op pdf’s te kunnen maken, op te slaan en aan een gebruiker toe te wijzen.
 • BCF issues met een orthogonaal camerastandpunt, bijvoorbeeld vanuit Revit, kunnen nu ook bekeken worden in de 3D-viewer.
 • Als een gebruiker achteraf aan een vraag of actiepunt wordt toegevoegd ontvangen hij of zij daar automatisch een e-mail van.
 • Bij het filter met Aspectmodellen naast de 3D-viewer wordt nu de omschrijving (als die is ingevuld) van het model getoond in plaats van de bestandsnaam. Hierdoor zal het voor gebruikers duidelijker zijn wat de inhoud is van een aspectmodel.
 • Bij de lijst met Locatiegroepen is een knop gekomen om de selectie te herstellen en terug te keren naar het dashboard van een Locatie.
 • Vanuit de overzichtslijst met Documenten kan je direct een dwg bekijken in onze dwg-viewer. Door het toevoegen van een knop op de regel als de muis er overheen beweegt is het wel mogelijk en hoef je dus niet eerst naar de detailpagina van het Document te gaan.

Bugfixes

 • Gefixt: “Vlaggetjes” die op een kaart aangeven waar een project of gebouw zich bevindt worden nu blauw weergegeven in plaats van geel, daardoor zijn ze veel beter zichtbaar.
 • Gefixt: Als geprobeerd wordt de 3D-viewer te openen als er geen model geïmporteerd wordt verschijnt er nu een melding in plaats van dat er een oneindig draaiend laad-icoon in beeld komt.
 • Gefixt: De dwg-viewer keek bij het lagen schakelen naar de inhoud van blokken en niet naar de blokken zelf.
 • Gefixt: De navigatie-kubus in de 3D-viewer kon “op hol slaan” als er te ver in- of uitgezoomd werd.
 • Gefixt: Bij het wisselen tussen Stijlschema’s in de 2D-viewer werden niet alle onderdelen goed hersteld en werden daardoor soms niet meer zichtbaar.
 • Gefixt: Actiepunten die aan een collega waren toegewezen waren voor gebruikers niet af te handelen.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.6.3

By Release notes

We hebben weer een grote stap gezet in het weergeven van BCF issues vanuit BIMcollab. De gegevens van de issues zijn nu naast het 3D-model te zien en het issue kan ook ín het model bekeken worden. Dit geeft een veel duidelijker inzicht in de gemaakte issues dan alleen met afbeeldingen die in de issues zitten.

Nieuw

 • BCF issues bekijken naast en in het 3D-model.
 • Documenten kunnen in het overzicht nu ook gezocht worden door de namen van werkpakketcodes en labels in de zoekbalk in te tikken.
 • Aan de Workflows zijn ruimtelijke structuur elementen zoals gebouwen en verdiepingen toegevoegd.

Bugfixes

 • Gefixt: De zijbalk naast de 3D-viewer toonde geen parameters en -waardes bij enkele modellen.
 • Gefixt: De koppeling met BIMcollab gebruikte niet altijd het juiste project, maar een ander project uit de BIMcollab-space.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.6.2

By Release notes

Omdat onze API steeds meer gebruikt wordt door steeds meer partijen zitten er in deze versie een aantal uitbreidingen op dat gebied. Verder zijn er wat kleine verbeteringen toegevoegd en reparaties gedaan.

Nieuw

 • Extra gegevens toegevoegd aan de API: Id van de gebruiker en laatste wijzigingsdatum van modellen.
 • De manier van het weergeven van geselecteerde ruimtelijke structuur onderdelen is verbeterd. Het is nu duidelijker of bijvoorbeeld van een gebouw ook verdiepingen zijn geselecteerd.
 • Bij het printen vanuit de dwg-viewer krijgt de pdf dezelfde naam als de dwg.
 • Aan de uitnodigings-e-mail is een link toegevoegd naar de inlogpagina die gebruikers kunnen volgen nadat ze hun gebruikersaccount hebben geactiveerd.
 • Op verschillende plekken werden de termen Gekoppeld en Gelinkt door elkaar gebruikt. Dit was heel verwarrend, daarom is dat gelijkgetrokken en staat er nu overal Gekoppeld.

Bugfixes

 • Gefixt: De knop “KYP-taken verversen” deed niets meer, taken werden niet opnieuw opgehaald bij KYP.
 • Gefixt: BCF issues waren niet compatible met BIMsync waardoor ze daar niet te openen waren. Na wat kleine aanpassingen is dat nu wel mogelijk.
 • Gefixt: Bij het exporteren van gebruikers kwam de laatste inlogdatum niet mee naar Excel.
 • Gefixt: De overzichtslijst met objecten laadde niet en liet daarom geen objecten zien.
 • Gefixt: Het downloaden van meerdere goedgekeurde documenten tegelijk werkte niet correct, hier kwamen verkeerde versies mee in plaats van de laatst goedgekeurde.
 • Gefixt: Er verscheen een error bij het toevoegen van een verdieping aan een projectfase waardoor de koppeling niet in de database werd opgeslagen.
 • Gefixt: Bij het printen vanuit de dwg-viewer werden niet alle lagen op de pdf geprint en was de tekening dus incompleet.
 • Gefixt: Zoeken op bedrijfsnaam in de lijst met documenten werkte niet als er maar een deel van de bedrijfsnaam was ingevuld.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.6.1

By Release notes

Met deze update introduceren wij Single-Sign-On bij BIMlink. Dit houdt in dat je je gebruikersaccount kan koppelen aan je Microsoft-account en vervolgens in kan loggen via Microsoft. Hierdoor hoef je geen extra wachtwoorden meer te onthouden en wordt het aanmelden makkelijker. Verder is er nog hard gewerkt om de 3D-viewer verder te optimaliseren. Vooral het filteren van Objecten en het kleuren met Stijlschema’s zijn aangepakt.

Nieuw

 • Introductie Single-Sign-On: gebruik je Microsoft-account om je aan te melden bij BIMlink. Wilt u zich liever aanmelden via een andere provider? Stuur ons een e-mail en dan gaan wij kijken of we die ook kunnen toevoegen.
 • Een paar verbeterpunten in de 3D-viewer waardoor het laden en schakelen van objecten nog sneller is geworden.
 • Aan de lijst met Gebruikers in Accountinstellingen zijn extra filters toegevoegd om makkelijker te kunnen zoeken.

Bugfixes

 • Gefixt: Bij het toevoegen van gebouw(delen) en verdiepingen in een Projectfase ging er regelmatig wat fout. Door de benodigde gegevens voor het toevoegen beter te organiseren zijn de problemen verholpen.
 • Gefixt: Zoekvelden en andere input werkte niet correct als enkel de SVG-viewer was geactiveerd en niet de 3D-viewer. Functies waren te afhankelijk gemaakt van de 3D-viewer, nu werken ze ook als alleen de SVG-viewer actief is.
 • Gefixt: De knop waarmee verwijderde documenten konden worden teruggezet had een verkeerd ikoontje en omschrijving, dat is gecorrigeerd.
 • Gefixt: Bij het downloaden met bijlagen vanuit de Document details werden de bijlagen niet aan het zip-bestand toegevoegd.
 • Gefixt: Gebouwen en projecten in België werden niet correct op kaarten getoond. Er zat een fout in de manier waarop Belgische adressen werden opgebouwd om vervolgens op de kaart gezet te worden.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.6

By Release notes

De 3D-viewer heeft achter de schermen een volledige verbouwing ondergaan. Hierdoor werkt het filteren en het kleuren met behulp van stijlschema’s sneller en efficiënter. Verder is het rechtensysteem uitgebreid waardoor er ook rechten per bestandstype kunnen worden ingesteld.

Nieuw

 • De 3D-viewer werkt in de achtergrond op een geheel nieuwe manier. Voor gebruikers is dat vooral te merken in de snelheid waarmee filters worden toegepast en kleuren worden aangepast aan de hand van de Stijlschema’s.
 • Per bestandstype kan er per rol worden ingesteld welk type gedownload mag worden door gebruikers die de betreffende rol binnen een projectfase hebben. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld revit-bestanden bekijken maar niet downloaden.
 • Project en projectfases kunnen weggegooid worden, maar let op! Dit is altijd inclusief documenten, communicatie en objecten en is niet terug te draaien.

Bugfixes

 • Gefixt: Het documenttype werd alleen uit de uploadlijst overgenomen als de kolom in het Engels werd ingevuld. Dat is gecorrigeerd en het bestand kan nu in de voorkeurstaal worden ingevuld en dan wordt deze correct overgenomen.
 • Gefixt: De ingebouwde Pdf-viewer liet foutief altijd de laatste versie van het document zien, ook als een gebruiker een oudere versie wilde zien.
 • Gefixt: De tweestapsverificatie werd niet bij alle gebruikers onthouden waardoor zij zich elke keer moesten identificeren.
 • Gefixt: De dwg-viewer maakte soms teksten onleesbaar klein, dat is verholen door elke keer na het zoomen de teksten opnieuw te renderen.
 • Gefixt: Het scherm waarin de 3D-viewer wordt geprojecteerd past zich weer aan tot de maximale hoogte en breedte van de browser.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.5.8

By Release notes

Met deze update hebben we weer een aantal klantwensen aan onze applicatie toegevoegd.

Nieuw

 • Notificaties kunnen nu verstuurd worden vanaf documenten die reeds geplaatst zijn. Voorheen was dat alleen mogelijk tijdens het uploaden, maar nu kan dat ook achteraf.
 • Vanuit de DWG-viewer kunnen pdf’s worden gegenereerd met een selectie van de lagen. Je kan dus kiezen welke lagen je wil afdrukken en of dat in kleur of zwart-wit moet.
 • In de DWG-viewer is nu de optie gekomen om ook daar de dwg in zwart-wit te bekijken en niet pas bij het afdrukken.
 • Bij het koppelen van een bedrijf aan een object is het mogelijk via hetzelfde formulier een nieuw bedrijf toe te voegen. Het is dus niet meer per se nodig hiervoor helemaal naar de Accountinstellingen te gaan.
 • Bedrijven die aan objecten gekoppeld zijn zijn zichtbaar in de lijst met Bedrijven binnen een Projectfase. Hierdoor heb je een nog beter overzicht van de bedrijven die bij een project betrokken zijn.
 • Verdiepingen in de Ruimtelijke structuur worden eerst op hoogte gesorteerd en daarna op naam. Kelders worden hierdoor altijd onder de begane grond weergegeven in plaats van boven het dak.

Bugfixes

 • Gefixt: Welke viewers gebruikers hadden openstaan werd niet onthouden en hergebruikt als een browser werd afgesloten en opnieuw geopend. Nu krijg je weer altijd het scherm terug zoals je het de vorige keer afgesloten hebt.
 • Gefixt: In plattegronden werd soms een schacht in een woning gekleurd in plaats van de woning en de schacht leeg.
 • Gefixt: Naast de lijst met Projecten in de Accountinstellingen had het filter op Account geen invloed op het overzicht.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.5.7

By Release notes

Klanten en gebruikers vertellen ons wat zij missen bij dagelijks gebruik en wat voor ideeën zij hebben om BIMlink te verbeteren. In deze release hebben we veel van hun wensen verwerkt en hebben daarmee BIMlink zo bijgestuurd dat het beter aansluit bij de praktijk zoals onze gebruikers ons systeem gebruiken.

Nieuw

 • Vanuit de DWG-viewer kunnen pdf’s worden gegenereerd in zwart. Kleuren en grijstinten zijn niet altijd duidelijk in een print op papier, daarom is er nu de optie om alle lijnen en teksten in zwart te printen.
 • QR-codes die met stempels op documenten werden gezet konden soms slecht leesbaar zijn en niet werken als er achter de code tekst stond. Daarom hebben we een wit vlakje achter de qr-code gezet zodat deze altijd goed te scannen is.
 • Bij het instellen van stempels kan er nu gekozen worden of de naam van de gebruiker die het stempel zet in het stempel vermeld moet worden of niet.
 • In de projectstructuur (het menu met gebouwen en verdiepingen) is het mogelijk geworden om een gebouw te selecteren zonder de onderliggende verdiepingen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld documenten die aan het gebouw zijn toegevoegd maar niet aan een verdieping beter vindbaar.
 • De syntax achter de sorteervolgorde van wijzigingsnummer is aangepast. Wijzigingsnummer AA kan na nummer Z worden toegevoegd.
 • Notificaties die binnen een project(fase) verzonden zijn zijn nu terug te vinden in de module Communicatie. Hiermee is een duidelijk overzicht ontstaan van welke notificaties er verzonden zijn. Gebruikers zien allee notificatie die zij zelf verzonden hebben of die aan hen gestuurd zijn.
 • Onderaan de notificaties is een lijst toegevoegd met de namen van alle personen die dezelfde notificatie hebben ontvangen. Zo is snel te zien of collega’s dezelfde e-mail ontvangen hebben.
 • Bronbestanden, zoals DWG, RVT en IFC, krijgen bij het downloaden vanaf BIMlink hun originele bestandsnaam terug. Er wordt dus niet, zoals bij andere bestanden, een versienummer aan de bestandsnaam toegevoegd. Dit gaf soms namelijk problemen als gebruikers de bestanden met gelinkte bestanden wilde openen omdat die gebruikmaakten van de originele naam die niet meer bestond.
 • De code voor Disciplines, die begrenst was op drie karakters, kan elke gewenste lengte krijgen. Wij raden wel aan de code zo kort mogelijk te houden omdat deze in nummeringen, zoals bij Vragen en Actiepunten, in het serienummer gebruikt wordt en nummers anders heel erg lang kunnen worden.
 • Bij het gebruik van een uploadlijst om documenten in BIMlink te plaatsen kan in een aparte kolom het documenttype per document aangegeven worden. Handig voor wanneer je bijvoorbeeld tekeningen en documenten tegelijk wil plaatsen.
 • De opmaak van de actieknoppen op de detailpagina van een Actiepunt is verbeterd. Hierdoor vallen de knoppen beter op en is duidelijker wat zij doen.
 • De knoppen rondom geavanceerd filteren zijn wat aangepast en verduidelijkt met teksten. Hierdoor is het duidelijker wat je kan doen en hoeveel filters er zijn toegepast op de huidige lijst.
 • Het projectmenu bovenaan de pagina’s is wat minder gevoelig geworden bij het er overheen bewegen met de muis. Dit versprong heel snel waardoor het soms moeilijk was het juiste project of de projectfase te kiezen.
 • Bij Workflows is een check ingebouwd die kijkt of een regular expression geldig is als die is toegevoegd als voorwaarde. Hierdoor krijgen gebruikers direct feedback over de ingevoerde formule.

Bugfixes

 • Gefixt: Ruimtes in de 2D-viewer konden soms hele rare diagonale lijnen hebben. Door de geometrische data en het script dat de lijnen met trekken nog eens goed tegen het licht te houden is het gelukt om deze fouten uit de plattegronden te halen.
 • Gefixt: De voorkeursinstelling van de taal van een account werd niet gebruikt om de interface voor gebruikers te vertalen. Tot nu toe werd er gekeken naar de taal van de browser van de gebruiker en niet naar de instelling van het account. Dat is gecorrigeerd. Dus als de taal van het account Nederlands is zien de gebruikers van dat account nu een interface met Nederlandse tekst.
 • Gefixt: Het aanpassen van de kleur van een stempel was niet mogelijk. Door een kleine correctie kan het stempel nu weer in elke gewenste kleur aan een pdf worden toegevoegd.
 • Gefixt: Soms waren dwg-bestanden niet te openen in de online viewer. Na een onderzoekje bleek dat die bestanden net even anders in elkaar zaten dan andere bestanden waardoor we ze niet konden lezen. Nu we de viewer ook geleerd hebben deze bestanden te kunnen openen zijn alle bestanden weer online in te zien in BIMlink.
 • Gefixt: Het aanmaken van Objectgroepen op basis van parameterwaardes was gelimiteerd op maximaal 200 stuks. Die limiet is verwijderd en er is een controle ingebouwd om te zien of de naam van een Objectgroep al bestaat om te voorkomen dat er dubbelingen ontstaan.
 • Gefixt: De optie om veertien dagen aangemeld te blijven bij de tweestapsverificatie werd niet onthouden. De cookie die dit op de lokale computer moest opslaan kon niet goed overweg met de subdomeinen die BIMlink gebruikt. Dat is nu aangepast zodat gebruikers zich maar eens in de veertien dagen hoeven te verifiëren.
 • Gefixt: Er was een probleem met het koppelen van de Relatics-API aan de BIMlink-API. Door de token die op wordt gestuurd aan te passen werkt de koppeling tussen de twee pakketten weer zoals gewenst.
 • Gefixt: Gegevens van geselecteerde objecten werden in de module Ruimtes en Gebieden niet opgehaald of getoond in de zijbalk aan de rechterkant.
 • Gefixt: Het afronden van getallen (oppervlaktes) in plattegronden in de 2D-viewer ging niet goed.
 • Gefixt: Bij het geavanceerd zoeken werden bij het sorteren bedrijfsnamen die beginnen met kleine letters onder namen gezet die beginnen met hoofdletters.
 • Gefixt: Bij het downloaden van documenten inclusief hun bijlagen kregen submappen in de naam ook de extensie van het bestand. Hier konden sommige uitpakprogramma’s niet mee overweg, daarom is de extensie uit de mapnaam verwijderd en staat er alleen nog het documentnummer met de versie.
 • Gefixt: Als er een verdieping aan een projectfase werd toegevoegd met een naam die al bestond kwam er een 500-error in beeld. Door het toevoegen van een controle die kijkt of de verdiepingsnaam al bestaat kunnen we deze 500-error afvangen en worden gebruikers via een melding op de hoogte gebracht dat de naam niet opnieuw kan worden toegevoegd.
 • Gefixt: Het overzicht van gekoppelde communicatie bij een document werd niet goed per documentversie gegroepeerd.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.5.6

By Release notes

Issues die in BIMcollab zijn aangemaakt kunnen vanaf nu in BIMlink worden bekeken! Door eenvoudig een project in BIMcollab aan een project in BIMlink te koppelen kan direct worden gezien welke issues er in BIMcollab staan. We ontsluiten dus weer meer projectinformatie via BIMlink.

Nieuw

 • BIMcollab-issues kunnen bekeken worden in de module Communicatie. Het aanmaken en afhandelen van de issues gebeurd nu nog bij BIMcollab zelf, maar daar gaat snel verandering in komen!
 • In de DWG-viewer kan de achtergrondkleur van het scherm worden aangepast. Handig als er bijvoorbeeld witte of gele lijnen zijn gebruikt in de tekening. Tegen een witte achtergrond vielen die weg, maar als je de kleur op grijs of zwart zet dan worden ze toch leesbaar.
 • Vanuit de DWG-viewer kan een afdruk worden gemaakt van de Modelspace. Op die manier kan je snel een afdruk op pdf maken van het totale bestand.
 • Er bestond al een mogelijkheid voor gebruikers om zelf tweefactorauthorisatie aan te zetten, maar dit was altijd vrijblijvend. Er bestaat nu de mogelijkheid om binnen een Account de tweefactorauthenticatie verplicht te stellen. Hierdoor wordt je gebouwdata beter beschermd. Wil je dit laten aanzetten voor je account? Neem contact met ons op!
 • Bij het downloaden van Documenten kan je er voor kiezen een uploadlijst toe te voegen aan het zip-bestand. Deze kan je vervolgens als basis gebruiken om de (aangepaste) bestanden opnieuw te uploaden.
 • Stijlschema’s kunnen verwijderd worden. Handig als de lijst heel lang wordt en er schema’s zijn die je eigenlijk niet meer gebruikt.
 • In de lijst met Tekstregels binnen een Stijlschema worden nu alle eigenschappen van de Tekstregel getoond.
 • Bij Locaties binnen Accountinstellingen wordt nu getoond welke Locatiegroepen gekoppeld zijn aan de Locatie.

Bugfixes

 • Gefixt: Het laden van diverse pagina’s en gegevens werd trager als projecten groter werden. Daarom hebben we een hele versnellingsronde gedaan en laadtijden zijn soms 100x zo kort geworden.
 • Gefixt: In enkele gevallen werden oppervlaktes in het Ruimteboek en in de Ruimtestaten niet correct weergegeven. Dit werd getraceerd tot een instelling bij het maken van IFC-bestanden. De applicatie verwachtte een getal te krijgen bij de parameter Area, maar kreeg dat niet altijd. Dit hebben we opgelost door de parameterwaarde bij het importeren te bekijken en als het op een getal lijkt er een getal van te maken.
 • Gefixt: Adressen zonder Verblijfsobject werden niet op de kaart getoond. Door de geopositie van het adres op te zoeken kunnen we nu ook deze adressen op de kaart zetten.
 • Gefixt: Als aan een bestaande Projectfase een Gebouw of Verdieping werd toegevoegd kwam deze niet altijd op de juiste plaats in de ruimtelijke structuur terecht. Dat is verholpen en nu staat er altijd een correcte structuur in de menu’s.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.