BIMlink 3.4.3

By Release notes

Nieuw

 • Bij een aantal pagina’s, zoals de lijsten met Notities en Workflows, is de snelheid van laden drastisch verbeterd.
 • Als je een Excel-export maakt waar documenten in voorkomen worden alle drie de omschrijvingen meegegeven. Daardoor kan er nu duidelijker onderscheid gemaakt worden tussen documenten met bijvoorbeeld documentnummers die erg op elkaar lijken.
 • Nieuwe bedrijven toevoegen geeft een aantal suggesties op basis van de naam die wordt ingevuld. Op die manier hoeft een bedrijf dat reeds bekend is bij BIMlink niet opnieuw te worden ingevuld, maar kan die direct gekoppeld worden aan het account.

Bugfixes

 • Gefixt: Het filteren op Producent werkte niet meer in de Realisatie-module. Dat is gerepareerd.
 • Gefixt: Bij Controletaken werd de verantwoordelijke persoon twee keer weergegeven, nu nog maar een keer.
 • Gefixt: In het uploadscherm werd de Ruimtelijke structuur niet correct weergegeven als er Bouwdelen gebruikt werden. Verdiepingen waren dan niet zichtbaar. Door een kleine fix is dat verholpen.
 • Gefixt: De verdwenen knop om Labels aan te kunnen passen is weer terug op de detailpagina.
 • Gefixt: Een geselecteerde radio-button in de filters werd niet correct weergegeven, daardoor was het niet duidelijk of een filter geselecteerd was of niet.
 • Gefixt: Niet overal werkte het bekijken van pdf-bestanden in de browser goed. Dit kwam doordat de verwijzing naar het bestand niet altijd juist werd aangemaakt.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.4.2

By Release notes

De focus van deze update heeft gelegen op het koppelen van documenten en communicatie aan objecten en het uitbreiden van de mogelijkheden van de API. Natuurlijk zijn er ook wat kleinere verbeteringen en bugfixes toegevoegd.

Nieuw

 • Het toevoegen van Documenten(sets) en Communicatie aan objecten is versimpeld. Voorheen werd je naar een nieuwe pagina gestuurd om deze dingen toe te voegen, maar nu blijf je, na het selecteren van een object, op dezelfde pagina. Hierdoor hoeft het model niet opnieuw geladen te worden als je hebt opgeslagen en kost het in totaal dus minder tijd.
 • In de module Materialen kan je nu ook Documentatie en Communicatie toevoegen aan de materialen van een object.
 • Verschillende Objecten kunnen nu samengebracht worden in Objectengroepen. Zo kan je een Objectengroep maken van bijvoorbeeld alle onderdelen van een luchtbehandelingsinstallatie en daar Documenten en Communicatie aan toe voegen.
 • De API is uitgebreid en kan nu gekoppeld worden aan het Madaster en aan KYP.
 • De QR-code-check die controleert of een document de laatste versie is geeft aanvullende informatie aan het document gearchiveerd is. Zo is direct duidelijk of het document nog wel actueel is.
 • Bij alle onderdelen in het Protocol kunnen nu begeleidende teksten met plaatjes worden toegevoegd. Zo kan er een toelichting gegeven worden op de gemaakte afspraken of op de manier waarop het informatiemodel is ingericht.
 • Bij de 3D-viewer kunnen Aspectmodellen aan- en uitgezet worden. Ook kunnen objecten op basis van hun Materiaal of Assembly Code getoond en verborgen worden.
 • In de lijstjes met filters (in de linker grijze balk) is een functie toegevoegd waarmee in het betreffende lijstje gezocht kan worden op naam. Hierdoor kunnen heel snel bijvoorbeeld alle verdiepingen met “begane” geselecteerd worden of materialen met “hout” in de naam.
 • Bij Stijlregels kunnen ook regels worden gemaakt op basis van een lege waarden. Daarmee kunnen dus objecten een kleur krijgen die bij een parameterwaarde geen waarde hebben gekregen. Dit kan gebruikt worden om snel checks te doen of bepaalde verplichte waarden wel of niet ingevuld zijn.
 • De rechten die Teams op Projectfases hebben kunnen nu overzichtelijker worden aangepast dan voorheen. Alle Projectfases staan nu in een doorzoekbare lijst zodat je niet meer eindeloos over de pagina hoeft te scrollen als je een lange lijst hebt.

Bugfixes

 • Gefixt: Als een object geen geometrie had veroorzaakte dat een crash bij het aanmaken van de 2D-plattegrond. Dit probleem is nu verholpen waardoor de plattegrond altijd netjes wordt getoond in het scherm.
 • Gefixt: De link naar de pagina om Stijlschema’s aan te passen was stuk, maar werkt nu weer goed.
 • Gefixt: Het “preview-oog” voor DWG-bestanden was weggevallen uit de lijst met Documenten. Die is nu weer toegevoegd en kan gebruikt worden om online DWG-bestanden te bekijken zonder dat je daar AutoCAD voor nodig hebt.
 • Gefixt: De PDF-viewer werkte niet correct in de Safari-browser. Het bleek dat die specifieke browser anders omging met de scripts die wij gebruikten. Voor die browser zijn nu extra functionaliteiten toegevoegd zodat ook daar PDF’s bekeken kunnen worden.
 • Gefixt: Bij het kopiëren van een Workflow kwam er een 500-error in beeld te staan en de Workflow werd niet gekopieerd. Dit was terug te leiden tot een probleem bij het ophalen van de originele Workflow uit de database. Toen dat was verholpen werkte het kopiëren als geheel weer.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.4.1

By Release notes

In deze release zijn er een aantal verbeteringen en uitbreiding toegevoegd n.a.v. release 3.4.

Nieuw

 • Aan ViewTemplates kunnen categorieën worden toegevoegd zodat deze direct geschakeld worden als het template gekozen wordt.
 • ViewTemplates hebben een plek gekregen boven de stijlschema’s in de rechter zijbalk. Door een ViewTemplate te kiezen worden alle instellingen van die ViewTemplate toegepast op het model en de plattegrond die in de browser zichtbaar is.
 • De bedrijfsclassificaties die aan bedrijven gekoppeld kunnen worden kunnen nu ook gebruikt worden in Stijlschema’s op plattegronden en modellen mee te kleuren.
 • Labels en werkpakketten die aan de uploadlijst worden toegevoegd worden nu allemaal toegevoegd bij het plaatsen op BIMlink, ook als deze andere labels en werkpakketten heeft. In dat geval worden ze gecombineerd.
 • Aan objecten kunnen bedrijven met een rol gekoppeld worden. Zo kan ingesteld worden wie bijvoorbeeld huurder of eigenaar is van een ruimte of wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een installatie-onderdeel.
 • Aan objecten en objecttypen kunnen in een keer hele DocumentenSets gekoppeld worden. Alle documenten in een set zijn dan direct zichtbaar bij het object en of objecttype.
 • Aan Documentensets en Werkpakketten kan Communicatie toegevoegd worden. Gebruikers kunnen dus bijvoorbeeld vragen stellen over een Documentenset of een taak toevoegen aan een Werkpakket.
 • Lijstjes in de grijze balken (links en rechts in het scherm) kunnen dichtgevouwen worden om een duidelijker overzicht te hebben en om niet eindeloos naar beneden te hoeven scrollen bij lange lijsten.
 • In de lijst met parameters in de rechter zijbalk is een zoekveld toegevoegd zodat een parameter snel kan worden opgezocht en kan worden gecontroleerd of een parameter bijvoorbeeld is ingevuld.
 • Via de API wordt nu ook de Communicatie ontsloten. Vragen, Notities en Actiepunten kunnen dus ook in bijvoorbeeld Power BI gebruikt worden voor analyses.
 • Via de API kunnen bij Documenten naast de reeds bestaande informatie ook de volgende onderdelen worden opgehaald: wijzigingsdatum, projectstructuurnaam en placeholders.

Bugfixes

 • Gefixt: De knop “Geen opmerkingen” gaf heel soms een foutmelding terwijl de taak wel was afgehandeld. Dit probleem is opgelost en de gebruiker komt nu weer op de normale, juiste pagina terecht.
 • Gefixt: De parameters van een object werden niet altijd correct getoond naast de 3D-viewer. Dat kwam doordat deze op de achtergrond niet geladen werden. Dat is veranderd en alle ingevulde parameter-waardes worden correct bij hun naam getoond in de rechter zijbalk.
 • Gefixt: Bijlages bij notities konden niet worden gedownload. Dit bleek te komen doordat de download-url niet correct werd samengesteld. De url wordt nu correct opgestuurd en daardoor zijn bestanden normaal te downloaden.
 • Gefixt: Niet alle unieke waardes werden geladen bij het aanmaken van een nieuw Stijlschema. Daardoor werden plattegronden en modellen niet allemaal ingekleurd. Doordat nu wel alle unieke waardes geladen worden kunnen modellen helemaal worden voorzien van de gewenste kleuren.
 • Gefixt: In de Realisatie module bleek een dode link te zitten. Die is opgespoord en nieuw leven ingeblazen waardoor de juiste pagina zichtbaar wordt.
 • Gefixt: Links vanuit de details van een Communicatie-item naar een document opent nu direct het tabblad Communicatie bij het betreffende document zodat men direct kan zien of er nog meer Communicatie op een Document geplaatst is.
 • Gefixt: De knop

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.4

By Release notes

In deze release hebben we een grote verandering aangebracht in de manier waarop we de data uit modellen halen en opslaan in de database. Voor gebruikers zal dit vooral te merken zijn bij het werken met grote (informatie)modellen. Het zoeken en filteren van alle data gaat efficiënter en daardoor worden pagina’s en de 3D-viewer sneller geladen.

Verder hebben we de volgende punten aangepast en toegevoegd.

Nieuw

 • Voorheen was het niet mogelijk om twee Beoordelingen na elkaar te doen in een Workflow. Dus als Henk én Kees een document moesten goedkeuren moesten ze dat buiten het systeem om met elkaar afstemmen. Dat hoeft nu niet meer! Je kan nu zoveel Beoordelingen in een Workflow achter elkaar zetten als je wil. Pas als de laatste beoordeling geweest is en alle beoordelingen zijn positief krijgt het document de status Goedgekeurd.
 • De lijsten met Communicatie-items kunnen, net als andere lijsten, geëxporteerd worden naar een Excel-bestand.
 • Aan export-lijsten met Documenten is een link toegevoegd waarmee je direct van het Excel-bestand naar het document op BIMlink toe kan.
 • Bij het selecteren van ruimtelijke elementen voor een project worden direct alle verdiepingen geselecteerd als je het gebouw selecteert. Je hoeft dus niet meer iedere verdieping afzonderlijk aan te klikken, wat fijn is bij gebouwen met veel verdiepingen.
 • Als je een ruimtelijk element hebt toegevoegd aan een Locatie wordt je niet direct doorgestuurd naar dat nieuwe element, maar ga je terug naar waar je vandaan kwam. Dus als je een verdieping aan een gebouw toevoegt kom je terug bij het gebouw zodat je direct nóg een verdieping toe kan voegen.
 • Op het tabblad Gebeurtenissen staat het bedrijfsnaam bij degene die de actie heeft gedaan. Zo is het duidelijker om wie het gaat omdat je, vooral in grotere projectteams, misschien niet iedereen kent.
 • Na het uploaden van bestanden krijg je als gebruiker een overzicht van de documenten die je hebt geplaatst en welke Workflows er eventueel zijn gestart.
 • De Repro-koppeling heeft de optie gekregen om afdrukken in kleur te bestellen.
 • Binnen de Accountinstellingen kan classificaties aan Bedrijven worden toegevoegd die vervolgens gebruikt kunnen worden op plattegronden via Stijlschema’s in te kleuren. Je kan dus bijvoorbeeld brancherings-classificaties maken en die koppelen aan huurders van ruimtes. Vervolgens kan je die branchering dan gebruiken om gekleurde plattegronden te genereren.
 • Onze API kan nu ook gebruikt worden door Beecot.

Bugfixes

 • Gefixt: We ontvingen berichten dat enkele gebruikers een 502-error hadden gekregen bij het werken met BIMlink. Zonder hier een heel technisch verhaal op te gaan hangen kwam dat doordat acties van verschillende gebruikers elkaar soms in de weg zaten. Dit hebben we opgelost door te zorgen dat acties wachten tot andere acties afgerond zijn.
 • Gefixt: Er waren een paar pagina’s die twee verticale scrol-balken aan de zijkant hadden. Dit was erg vervelend omdat je op die manier nooit in een keer over de hele pagina kan scrollen. Door een intelligentere opmaak van de pagina is een scrol-balk verdwenen en kan je gewoon een balk gebruiken om de pagina te bewegen.
 • Gefixt: Het volgen van een link naar een Locatie gaf soms een error-pagina. Dit kwam doordat er een lijst op die pagina niet correct werd samengesteld. Dat is nu aangepast en de pagina is nu altijd weer te bereiken.
 • Gefixt: Het wijzigen van een Locatie gaf bij een enkele locatie een fout. Dat is gecorrigeerd en werkt bij alle Locaties weer zoals het zou moeten.
 • Gefixt: De zoekfunctie bij Gebruikers in Accountinstelling werkte niet meer. Lastig als je een hele lange lijst met mensen hebt. Daarom hebben we dit gefixt!
 • Gefixt: De plaatjes die in e-mail-notificaties werden verzonden, zoals voor LinkedIn en Facebook, kwamen niet in het bericht terecht omdat het pad naar het plaatje op onze server niet klopte. Het pad is aangepast en de plaatjes verschijnen weer in de e-mails.
 • Gefixt: De teller op het Dashboard die de Verantwoordelijke Controletaken weergaf bleef foutief op 0 staan. De aantallen kloppen nu weer.
 • Gefixt: Als je het selecteer-alles vinkje bij een hele lange lijst gebruikte klopt het aantal niet dat weergaf hoeveel items in de lijst je nu werkelijk geselecteerd had. Dit kwam doordat niet de hele lijst ingeladen wordt als je de pagina start. Pas als je naar beneden scrolt worden er meer items geladen. De teller is nu zo aangepast dat hij ook items meetelt die nog niet ingeladen zijn en dus het correcte totaal weergeeft.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.3.2

By Release notes

Nieuw

 • Er is in onze API een koppeling gemaakt met PowerBI. Daardoor kunnen er in PowerBI nu allerhande analyses worden gemaakt van de data die zich in BIMlink bevindt.
 • De module Communicatie is toegevoegd aan onze API. Externe softwarepakketten kunnen de gegevens uit deze module dus ophalen en gebruiken.
 • Op pagina’s waar lijsten met gebruikers te zien zijn is een zoekveld geplaatst zodat je in een lange lijst toch snel die ene persoon kan vinden.
 • Het lijstje met documenten dat zichtbaar wordt als er een object in een van de viewers wordt aangeklikt toont wat meer informatie over het document zodat het duidelijker het is om wat voor soort document het gaat.
 • Of je nu in de 2D- of in de 3D-viewer op een object klikt, de informatie in de rechter zijbalk is gelijk getrokken. Dit is logischer dan dat je verschillende informatie krijgt afhankelijk van welke viewer je gebruikt.

Bugfixes

 • Gefixt: Zoekvelden reageerden op veel plekken niet als men er via de muis een waarde inplakte, maar alleen als het toetsenbord gebruikt werd. Met deze fix reageren de zoekvelden nu altijd als er een wijziging gedaan wordt in het veld, of dit het nu met een toetsenbord, een muis of een touch gedaan wordt.
 • Gefixt: Op de meeste onverwachte momenten kregen gebruikers heel af en toe een 502-error melding in hun scherm. Het was een tijd een mysterie waar deze melding vandaan kwam, maar we hebben het uiteindelijk kunnen traceren tot het moment waarop twee processen binnen de applicatie hetzelfde object wilde gaan bewerken. Dit kwam bijna nooit voor, maar was wel mogelijk. Door enkele aanpassingen zal het tweede proces nu altijd wachten tot het eerste proces klaar is en kunnen er dus geen fouten meer optreden.
 • Gefixt: In de database was een foutje geslopen waardoor sommige DWG-bestanden niet meer in de DWG-viewer geopend konden worden. De fout is nu weggepoetst en de viewer werkt weer naar behoren.
 • Gefixt: De taal waarin notificaties gestuurd werden was vaak in het Nederlands terwijl men bijvoorbeeld Duits als voorkeurstaal had ingesteld. Dit bleek terug te leiden te zijn tot de taal die ingesteld was in de browser. Die werd als uitgangspunt genomen in plaats van de taal ingesteld in BIMlink. We hebben de notificatie-scripts aangepast om altijd de door BIMlink ingestelde taal te gebruiken bij het versturen van e-mails.
 • Gefixt: In notificaties die door het systeem werden verzonden werd soms een verkeerde gebruiker bij naam genoemd die de handeling zou hebben gedaan. De naam van de gebruiker wordt weggelaten, dus die kan niet meer fout zijn.
 • Gefixt: Het was mogelijk om bij het wijzigen van een documentnummer een reeds bestaand documentnummer in te vullen. Hierdoor ontstonden er twee documenten met hetzelfde nummer in het systeem dat voor problemen zorgde. Er is een check toegevoegd die bij het wijzigen van het documentnummer controleert of het nieuwe nummer niet al bestaat. Zo ja, dan wordt de wijziging geweigerd.
 • Gefixt: Net als bij het documentnummer kon ook eenzelfde versienummer worden gemaakt. Ook die wijziging wordt nu geweigerd. Een versienummer van een document is nu altijd uniek.
 • Gefixt: Het laden van het Dashboard in de Persoonlijke omgeving werd snel heel traag als een gebruiker toegang had tot meerdere projecten en meerdere accounts. De dashboards ondergaan binnenkort een grondige verbouwing en dan zal dit probleem opgelost worden. De oplossing voor nu is dat we de tellers die op het Dashboard stonden even hebben weggehaald zodat gebruikers in elk geval geen seconden lang meer hoeven te wachten tot de pagina eindelijk geladen is. De tellers binnen de Projectomgeving werken wel naar behoren en geven snel inzicht in openstaande en afgehandelde punten.
 • Gefixt: In (oude) Edge-browsers werd het formulier waarmee Permissies bij Rollen konden worden aangepast, niet goed weergegeven (qua opmaak: de tekst liep buiten het voorbestemde vak). Door een wijziging in de opbouw van de html van de pagina wordt de tekst in alle browsers op dezelfde (correcte) manier weergegeven.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.3.1

By Release notes

Een update met daarin een paar nieuwe features en bugfixes.

Nieuw

 • Bij alle lijsten met Documenten kunnen de filters met één klik gereset worden.
 • Bij het uploaden van nieuwe documenten hoeft de wijzigingsdatum niet meer hoger te zijn dan de vorige versie, dezelfde datum mag ook. Het versienummer moet nog wel áltijd hoger zijn dan van de vorige versie.
 • Documenten kunnen achteraf aan een Workflow toegevoegd worden, dus niet meer alleen tijdens het uploaden.

Bugfixes

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.3

By Release notes

In release 3.3 hebben we onze 3D-viewer met een aantal basisfunctionaliteiten beschikbaar gemaakt voor gebruikers. De komende periode gaan we hier nog meer functionaliteiten aan toevoegen. Er zijn ook een aantal aanvullingen gekomen op bestaande functies die de gebruiksvriendelijkheid ten goede komen. Hierin hebben we ook een aantal gebruikerswensen meegenomen. Daarnaast is er een nieuwe functie bijgekomen waarin projectafspraken kunnen worden vastgelegd en gebruikt worden om data te valideren.

Pakket 1 | Basis

 • Hoofdstuk ‘Protocol’ is toegevoegd. Hierin kunnen afspraken die binnen een project gemaakt zijn worden opgeslagen en gebruikt worden om de data die aan het systeem wordt toegevoegd te valideren.
 • Bij Controletaken kunnen meerdere taken tegelijk worden afgehandeld.

Pakket 2 | Premium

 • Aan een Workflow kan een nieuwe stap worden toegevoegd: de ‘Repro-service’. Deze stap biedt de optie om printopdrachten direct klaar te zetten als bijvoorbeeld een tekening goedgekeurd is. Printopdrachten moeten nog wel handmatig goedgekeurd worden voor ze naar een repro-service verstuurd worden.
 • Wat kleinere nieuwe functies voor het overzicht van Workflows:
  • Meer filteropties
  • Opmerkingen kunnen direct worden gedownload

Pakket 3 | Gebouwdashboard

 • De interface van de 2D-viewer is gewijzigd zodat de informatie overzichtelijk in beeld staat.

Pakket 4 | BIM-model

 • De 3D-viewer is beschikbaar geworden voor alle gebruikers. Verdiepingen en categorieën kunnen eenvoudig aan- en uitgezet worden. Door te klikken op objecten worden de parameters in het informatiescherm getoond.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.

BIMlink 3.2

By Release notes

Grote nieuwe onderdelen

 • Het is mogelijk geworden om Werkpakketten en Werkpakketcodes te aan te maken en daar bedrijven aan te koppelen. Zo kan een bedrijf verantwoordelijk gemaakt worden voor een set documenten binnen een of meerdere Werkpakketten. Ieder werkpakket heeft zijn eigen permissie-model, zo is de toegang tot een werkpakket tot in detail in te stellen door bijvoorbeeld een werkvoorbereider.
 • Aan de module Documenten is een DWG-viewer toegevoegd waardoor DWG-bestanden in de browser zijn te openen en bekijken. Hierbij worden ook XREF-structuren herkent en de gelinkte bestanden weergegeven. Aan de zijkant van de viewer zitten een enkele handige functies waarmee gelinkte bestanden en AutoCAD-lagen aan- en uitgezet kunnen worden.
 • Documenten kunnen als ‘placeholder’ worden aangemaakt. Dat betekent dat zo’n document geen werkelijk bestand heeft en dus bijvoorbeeld ook niet kan worden gedownload. Maar op deze manier kan er al wel een soort leidraad aan een project worden toegevoegd zodat men weet welke documenten er (moeten) komen. In lijsten waarin documenten worden weergegeven worden placeholders met een apart icoontje aangeduid zodat voor gebruikers direct zichtbaar is welke documenten werkelijk op het systeem staan en welke er nog gaan komen.

Nieuwe functies

 • Als men bij het uploaden van nieuwe documenten gebruikt maakt van een Uploadlijst is het niet meer van belang dat de kolommen in een vaste volgorde in het Excel-bestand staan. De kolommen mogen nu in elke willekeurige volgorde staan en kunnen dus ingevuld worden zoals een gebruiker dat prettig vindt of op een manier die beter past bij zijn of haar eigen werkwijze.
 • Vanuit de Uploadlijst leest de applicatie ook de kolom uit met de naam ‘Ruimtelijke structuur’. In deze kolom kan men bijvoorbeeld een of meerdere verdiepingsnamen zetten. Het betreffende document wordt dan automatisch aan de verdieping(en) toegevoegd mits de verdiepingsnaam in het Excel-bestand exact overeenkomt met de naam in de applicatie.
 • Via de Permissies binnen een Gebruikersrol kunnen rechten zo worden ingesteld dat Gebruikers alleen documenten kunnen aanpassen die door hun eigen bedrijf zijn gemaakt.
 • De status-filter bij Controletaken heeft een logischer volgorde gekregen. De volgorde waarin de opties staan volgen nu de stappen die een Controletaak doorloop, dus van Open naar Urgent naar Gecontroleerd, etc.
 • Bij het aanmaken van een nieuw account wordt standaard Pakket 1 toegevoegd, dit pakket heeft namelijk elke gebruiker minstens nodig.
 • De lijst met Statussen die bij het aanmaken van een Account wordt toegevoegd is korter gemaakt omdat bleek dat niet alle statussen die we hadden interessant zijn voor de meeste accounts. Op deze manier heeft een Account niet eerst ‘opgeruimd’ te worden voordat men aan de slag kan.

Bugfixes

 • Gefixt: Na het opslaan of wijzigen van een subproject bleef men op de pagina waarop men aan het werk was. De logische actie dat je op de detail-pagina terecht werkt weer.
 • Gefixt: Als een beheerder een gebruiker een nieuwe activatiecode wilde sturen gebeurde er niets en was ook niet duidelijk zichtbaar waarom er niets gebeurde. De functie is gerepareerd en stuurt netjes een e-mail aan de gebruiker met de nieuwe activatiecode.
 • Gefixt: Binnen een locatie en een project werden verdiepingshoogtes verschillend weergegeven, namelijk met en zonder een puntje bij het duizendtal. Beide weergaven tonen nu het gebruikelijke puntje op de gebruikelijke plek.
 • Gefixt: Als een verdieping geen hoogte had stond er wel altijd mm in beeld. Bij het laden van de pagina wordt nu gecheckt of de verdieping een hoogte heeft. Pas als dat zo is wordt achter de hoogte mm gezet, anders blijft het veld leeg.
 • Gefixt: De pagina waarmee permissies binnen een Gebruikersrol kunnen worden aangepast bleef leeg. Dat is gerepareerd en de pagina toont nu weer keurig het wijzigingsformulier.
 • Gefixt: Als men een lege tabel wilde exporteren naar Excel kwam er een grote error in beeld. Dat is gewijzigd en men krijgt nu netjes een melding dat de tabel leeg is zodra met op Exporteren klikt.
 • Gefixt: Bij het downloaden van de voorbeeld Uploadlijst vanuit Ondersteuning heette het bestand Uploadlijst.xlsx.xlsx. Daar hebben we 1x .xlsx vanaf gehaald.
 • Gefixt: In het overzicht met Bedrijven binnen een Project werden ook Bedrijven getoond die wel binnen het Account maar niet bij het Project betrokken waren. De lijst is aangepast om uitsluitend Bedrijven te tonen die werkelijk bij het Project of de Projectfase betrokken zijn.
 • Gefixt: Bij het wijzigen van een bedrijfsnaam kon men een naam toevoegen die al bestond. Op die manier konden er twee bedrijven met dezelfde naam ontstaan maar die niets met elkaar te maken hadden. We hebben een controle ingebouwd die bij het opslaan van de bedrijfsnaam controleert of de bedrijfsnaam niet al in gebruik is. Zo kunnen er nooit meer dubbelingen ontstaan.
 • Gefixt: Het is natuurlijk heel handig als je een Notificatie kan ontvangen als er door een Gebruiker nieuwe Documenten op het systeem zijn geplaatst. Het script dat de Gebruikers opzocht was echter iets te enthousiast en toonde de Gebruiker die de Documenten aan het plaatsen was ook enkele Gebruikers die geen toegang hadden tot het betreffende Account. We hebben het script toch maar even geleerd alleen Gebruikers weer te geven die toegang hebben tot het Account, anders komt men voor een dichte deur als zij willen inloggen.
 • Gefixt: Het archiveren van een Document gaf een melding dat de pagina niet gevonden kon worden. Dit kwam omdat de functie naar een verkeerde url verwees. De url is aangepast en de archiveer-functie werkt weer zoals je zou verwachten.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.