Skip to main content
Communicatie

Module Communicatie

De module communicatie (1) maakt het mogelijk over alle objecten op BIMlink te communiceren. Binnen deze module wordt alle communicatie binnen het project verzameld. Communicatie op BIMlink is openbaar voor alle betrokken partijen die toegang tot het platform hebben. Iedereen die aan het project werkt is zo op de hoogte van alle openstaande vragen en actiepunten.

Het dashboard (2) geeft een overzicht van alle communicatie. We onderscheiden vier verschillende soorten berichten die gebruikers aan elkaar kunnen sturen:

  1. Notities (3) – Notities kunnen gemaakt worden bij bijna elk onderdeel binnen BIMlink. Een notitie is eigenlijk een soort opmerking en er kan geen workflow aan gekoppeld worden. Een notitie kan wel aan een gebruiker gestuurd worden om hem of haar er op te attenderen dat de notitie gemaakt is.
  2. Vragen (4) – Als een gebruiker meer wil weten over een onderdeel in BIMlink kan hij een andere gebruiker een vraag stellen over dat onderdeel. Als de gebruiker aan wie de vraag gesteld is een antwoord heeft gegeven kan de vragensteller aangeven of de reactie inderdaad de vraag beantwoord en hiermee akkoord gaan.
  3. Actiepunten (5) – Net als bij een vraag kan een actiepunt ook bij een andere gebruiker worden neergelegd. Eigenlijk is dit een vraag om iets te doen. Bijvoorbeeld informatie aan te vullen of de geometrie aan te passen. Als de gebruiker de actie heeft voltooid kan hij dit aangeven in het systeem en kan de afzender controleren of de actie inderdaad naar wens is afgehandeld.
  4. Controletaken (6) – Wanneer een document ter controle wordt aangeboden aan een bedrijf, wordt er een controletaak aangemaakt. Het is een specifiek actiepunt dat binnen BIMlink afgehandeld kan worden door een gecontroleerde versie te uploaden of aan te geven geen opmerkingen te hebben.
1
2
3
4
5
6

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.