Skip to main content
Realisatie

Goedkeuren van documenten

By 16 april 2018No Comments

Als een document de status definitief heeft kan deze in de module Realisatie in het hoofdstuk Goedkeuring worden bekeken en online van een stempel worden voorzien. Als de details van een document worden bekeken staan daar twee opties: Goedkeuren en Afkeuren. In de rechtenstructuur van het project kan bepaald worden welke gebruikersrol deze knoppen kan bedienen en dus gemachtigd is tekeningen goed te keuren.

Goedkeuren

Als er gekozen wordt om het document goed te keuren wordt er direct een digitaal stempel op de tekening gezet. Het stempel bestaat uit de tekst Akkoord voor uitvoering, de tijd van goedkeuring en de naam van degene die het document heeft goedgekeurd. Ook staat er een QR-code in het stempel waarmee gecontroleerd kan worden of deze versie van het document ook de actuele versie is. De positie op het document en kleur van het stempel kan per project worden ingesteld.

Afkeuren

Als er gekozen wordt om het document af te keuren, bijvoorbeeld omdat het toch niet voldoet aan eerder gemaakte afspraken, kan de producent hiervan op de hoogte worden gesteld.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.