Skip to main content
Accountinstellingen

Bedrijfsclassificaties

By 20 augustus 2020No Comments

Bedrijven kunnen per account geclassificeerd worden. Dit kan op twee verschillende manieren:

  1. Algemene classificaties die altijd van toepassing zijn op een bedrijf, bijvoorbeeld Bouwbedrijf of Schoenenwinkel
  2. Een classificatie die een bedrijf krijgt als het met een object in het model gekoppeld wordt. Bijvoorbeeld Verhuurstatus of hoe vaak een installatie onderhouden moet worden.

Op die manier kan het informatiemodel verrijkt met informatie rondom bedrijven en koppelingen met objecten.

Iedere bedrijfsclassificatie bevat een lijstje met opties. Deze opties kunnen gekoppeld worden aan een bedrijf en later gebruikt worden in bijvoorbeeld Stijlschema’s om plattegronden en modellen te kleuren.

Bedrijfsclassificaties die niet objectgebonden zijn, en dus algemeen gelden voor een bedrijf, kunnen in de Accountinstellingen met de Bedrijfsdetails worden toegevoegd (1).

1