Skip to main content
Algemeen

Modules

By 10 februari 2020No Comments

BIMlink is opgebouwd uit modules. De functionaliteit in elke module is afgestemd op een deel van de levenscyclus van een gebouw: vanaf het ontwerp tot het gebruik en beheer. De verschillende modules zijn per gebruikersgroep aan of uit te zetten zodat gebruikers enkel de functionaliteiten krijgen welke ze vanuit hun rol in het project nodig hebben, dit vergroot de toegankelijkheid van het platform

  • Persoonlijk dashboard (1): iedere gebruiker heeft een eigen persoonlijk dashboard met een overzicht van alle accounts en projecten waar de gebruiker toegang tot heeft.
  • Dashboard: in het dashboard wordt een eerste samenvatting van alle informatie van een locatie, project of fase gegeven.
  • Documenten: in deze module kunnen alle soorten bestanden worden gerubriceerd en opgeslagen.
  • Communicatie: de module communicatie maakt het mogelijk over alle objecten op BIMlink te communiceren.
  • Realisatie: de realisatie module wordt gebruikt om documenten te beoordelen en vrij te geven voor uitvoering.

Projectinformatie

Onder de modules staan ook nog een aantal hoofdstukken met projectinformatie

  • Protocol: een compacte weergave met alle gemaakte afspraken die van toepassing zijn op het actieve project. De projectbeheerder kan hier ook toelichtende tekst bij schrijven ter verduidelijking van de afspraken.
  • Workflows: alle actieve workflows binnen het project of de projectfase.
  • Bedrijven: een lijst met alle bedrijven die toegang hebben tot het actieve project. Binnen een account kan deze lijst dus per project of projectfase verschillen.
  • Gebruikers: een overzicht van alle gebruikers die toegang hebben tot het actieve project. Net zoals de bedrijven verschilt dit per project en projectfase.
  • Teams: een lijst met alle teams die actief zijn.

De modules en projectinformatie zijn te selecteren in de blauwe balk aan de linkerzijde van de interface. Deze blauwe balk is ook smaller te maken door op het blauwe pijltje (1) naast  de balk te klikken.

1

Extra hulp nodig?

Onze helpdesk is doordeweeks van 9:00 tot 17:00
telefonisch te bereiken op: +31 70 219 08 00