Skip to main content
Release notes

BIMlink 3.2

By 11 februari 2020april 23rd, 2020No Comments

Grote nieuwe onderdelen

 • Het is mogelijk geworden om Werkpakketten en Werkpakketcodes te aan te maken en daar bedrijven aan te koppelen. Zo kan een bedrijf verantwoordelijk gemaakt worden voor een set documenten binnen een of meerdere Werkpakketten. Ieder werkpakket heeft zijn eigen permissie-model, zo is de toegang tot een werkpakket tot in detail in te stellen door bijvoorbeeld een werkvoorbereider.
 • Aan de module Documenten is een DWG-viewer toegevoegd waardoor DWG-bestanden in de browser zijn te openen en bekijken. Hierbij worden ook XREF-structuren herkent en de gelinkte bestanden weergegeven. Aan de zijkant van de viewer zitten een enkele handige functies waarmee gelinkte bestanden en AutoCAD-lagen aan- en uitgezet kunnen worden.
 • Documenten kunnen als ‘placeholder’ worden aangemaakt. Dat betekent dat zo’n document geen werkelijk bestand heeft en dus bijvoorbeeld ook niet kan worden gedownload. Maar op deze manier kan er al wel een soort leidraad aan een project worden toegevoegd zodat men weet welke documenten er (moeten) komen. In lijsten waarin documenten worden weergegeven worden placeholders met een apart icoontje aangeduid zodat voor gebruikers direct zichtbaar is welke documenten werkelijk op het systeem staan en welke er nog gaan komen.

Nieuwe functies

 • Als men bij het uploaden van nieuwe documenten gebruikt maakt van een Uploadlijst is het niet meer van belang dat de kolommen in een vaste volgorde in het Excel-bestand staan. De kolommen mogen nu in elke willekeurige volgorde staan en kunnen dus ingevuld worden zoals een gebruiker dat prettig vindt of op een manier die beter past bij zijn of haar eigen werkwijze.
 • Vanuit de Uploadlijst leest de applicatie ook de kolom uit met de naam ‘Ruimtelijke structuur’. In deze kolom kan men bijvoorbeeld een of meerdere verdiepingsnamen zetten. Het betreffende document wordt dan automatisch aan de verdieping(en) toegevoegd mits de verdiepingsnaam in het Excel-bestand exact overeenkomt met de naam in de applicatie.
 • Via de Permissies binnen een Gebruikersrol kunnen rechten zo worden ingesteld dat Gebruikers alleen documenten kunnen aanpassen die door hun eigen bedrijf zijn gemaakt.
 • De status-filter bij Controletaken heeft een logischer volgorde gekregen. De volgorde waarin de opties staan volgen nu de stappen die een Controletaak doorloop, dus van Open naar Urgent naar Gecontroleerd, etc.
 • Bij het aanmaken van een nieuw account wordt standaard Pakket 1 toegevoegd, dit pakket heeft namelijk elke gebruiker minstens nodig.
 • De lijst met Statussen die bij het aanmaken van een Account wordt toegevoegd is korter gemaakt omdat bleek dat niet alle statussen die we hadden interessant zijn voor de meeste accounts. Op deze manier heeft een Account niet eerst ‘opgeruimd’ te worden voordat men aan de slag kan.

Bugfixes

 • Gefixt: Na het opslaan of wijzigen van een subproject bleef men op de pagina waarop men aan het werk was. De logische actie dat je op de detail-pagina terecht werkt weer.
 • Gefixt: Als een beheerder een gebruiker een nieuwe activatiecode wilde sturen gebeurde er niets en was ook niet duidelijk zichtbaar waarom er niets gebeurde. De functie is gerepareerd en stuurt netjes een e-mail aan de gebruiker met de nieuwe activatiecode.
 • Gefixt: Binnen een locatie en een project werden verdiepingshoogtes verschillend weergegeven, namelijk met en zonder een puntje bij het duizendtal. Beide weergaven tonen nu het gebruikelijke puntje op de gebruikelijke plek.
 • Gefixt: Als een verdieping geen hoogte had stond er wel altijd mm in beeld. Bij het laden van de pagina wordt nu gecheckt of de verdieping een hoogte heeft. Pas als dat zo is wordt achter de hoogte mm gezet, anders blijft het veld leeg.
 • Gefixt: De pagina waarmee permissies binnen een Gebruikersrol kunnen worden aangepast bleef leeg. Dat is gerepareerd en de pagina toont nu weer keurig het wijzigingsformulier.
 • Gefixt: Als men een lege tabel wilde exporteren naar Excel kwam er een grote error in beeld. Dat is gewijzigd en men krijgt nu netjes een melding dat de tabel leeg is zodra met op Exporteren klikt.
 • Gefixt: Bij het downloaden van de voorbeeld Uploadlijst vanuit Ondersteuning heette het bestand Uploadlijst.xlsx.xlsx. Daar hebben we 1x .xlsx vanaf gehaald.
 • Gefixt: In het overzicht met Bedrijven binnen een Project werden ook Bedrijven getoond die wel binnen het Account maar niet bij het Project betrokken waren. De lijst is aangepast om uitsluitend Bedrijven te tonen die werkelijk bij het Project of de Projectfase betrokken zijn.
 • Gefixt: Bij het wijzigen van een bedrijfsnaam kon men een naam toevoegen die al bestond. Op die manier konden er twee bedrijven met dezelfde naam ontstaan maar die niets met elkaar te maken hadden. We hebben een controle ingebouwd die bij het opslaan van de bedrijfsnaam controleert of de bedrijfsnaam niet al in gebruik is. Zo kunnen er nooit meer dubbelingen ontstaan.
 • Gefixt: Het is natuurlijk heel handig als je een Notificatie kan ontvangen als er door een Gebruiker nieuwe Documenten op het systeem zijn geplaatst. Het script dat de Gebruikers opzocht was echter iets te enthousiast en toonde de Gebruiker die de Documenten aan het plaatsen was ook enkele Gebruikers die geen toegang hadden tot het betreffende Account. We hebben het script toch maar even geleerd alleen Gebruikers weer te geven die toegang hebben tot het Account, anders komt men voor een dichte deur als zij willen inloggen.
 • Gefixt: Het archiveren van een Document gaf een melding dat de pagina niet gevonden kon worden. Dit kwam omdat de functie naar een verkeerde url verwees. De url is aangepast en de archiveer-functie werkt weer zoals je zou verwachten.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.