Skip to main content
Release notes

BIMlink 3.4

In deze release hebben we een grote verandering aangebracht in de manier waarop we de data uit modellen halen en opslaan in de database. Voor gebruikers zal dit vooral te merken zijn bij het werken met grote (informatie)modellen. Het zoeken en filteren van alle data gaat efficiënter en daardoor worden pagina’s en de 3D-viewer sneller geladen.

Verder hebben we de volgende punten aangepast en toegevoegd.

Nieuw

 • Voorheen was het niet mogelijk om twee Beoordelingen na elkaar te doen in een Workflow. Dus als Henk én Kees een document moesten goedkeuren moesten ze dat buiten het systeem om met elkaar afstemmen. Dat hoeft nu niet meer! Je kan nu zoveel Beoordelingen in een Workflow achter elkaar zetten als je wil. Pas als de laatste beoordeling geweest is en alle beoordelingen zijn positief krijgt het document de status Goedgekeurd.
 • De lijsten met Communicatie-items kunnen, net als andere lijsten, geëxporteerd worden naar een Excel-bestand.
 • Aan export-lijsten met Documenten is een link toegevoegd waarmee je direct van het Excel-bestand naar het document op BIMlink toe kan.
 • Bij het selecteren van ruimtelijke elementen voor een project worden direct alle verdiepingen geselecteerd als je het gebouw selecteert. Je hoeft dus niet meer iedere verdieping afzonderlijk aan te klikken, wat fijn is bij gebouwen met veel verdiepingen.
 • Als je een ruimtelijk element hebt toegevoegd aan een Locatie wordt je niet direct doorgestuurd naar dat nieuwe element, maar ga je terug naar waar je vandaan kwam. Dus als je een verdieping aan een gebouw toevoegt kom je terug bij het gebouw zodat je direct nóg een verdieping toe kan voegen.
 • Op het tabblad Gebeurtenissen staat het bedrijfsnaam bij degene die de actie heeft gedaan. Zo is het duidelijker om wie het gaat omdat je, vooral in grotere projectteams, misschien niet iedereen kent.
 • Na het uploaden van bestanden krijg je als gebruiker een overzicht van de documenten die je hebt geplaatst en welke Workflows er eventueel zijn gestart.
 • De Repro-koppeling heeft de optie gekregen om afdrukken in kleur te bestellen.
 • Binnen de Accountinstellingen kan classificaties aan Bedrijven worden toegevoegd die vervolgens gebruikt kunnen worden op plattegronden via Stijlschema’s in te kleuren. Je kan dus bijvoorbeeld brancherings-classificaties maken en die koppelen aan huurders van ruimtes. Vervolgens kan je die branchering dan gebruiken om gekleurde plattegronden te genereren.
 • Onze API kan nu ook gebruikt worden door Beecot.

Bugfixes

 • Gefixt: We ontvingen berichten dat enkele gebruikers een 502-error hadden gekregen bij het werken met BIMlink. Zonder hier een heel technisch verhaal op te gaan hangen kwam dat doordat acties van verschillende gebruikers elkaar soms in de weg zaten. Dit hebben we opgelost door te zorgen dat acties wachten tot andere acties afgerond zijn.
 • Gefixt: Er waren een paar pagina’s die twee verticale scrol-balken aan de zijkant hadden. Dit was erg vervelend omdat je op die manier nooit in een keer over de hele pagina kan scrollen. Door een intelligentere opmaak van de pagina is een scrol-balk verdwenen en kan je gewoon een balk gebruiken om de pagina te bewegen.
 • Gefixt: Het volgen van een link naar een Locatie gaf soms een error-pagina. Dit kwam doordat er een lijst op die pagina niet correct werd samengesteld. Dat is nu aangepast en de pagina is nu altijd weer te bereiken.
 • Gefixt: Het wijzigen van een Locatie gaf bij een enkele locatie een fout. Dat is gecorrigeerd en werkt bij alle Locaties weer zoals het zou moeten.
 • Gefixt: De zoekfunctie bij Gebruikers in Accountinstelling werkte niet meer. Lastig als je een hele lange lijst met mensen hebt. Daarom hebben we dit gefixt!
 • Gefixt: De plaatjes die in e-mail-notificaties werden verzonden, zoals voor LinkedIn en Facebook, kwamen niet in het bericht terecht omdat het pad naar het plaatje op onze server niet klopte. Het pad is aangepast en de plaatjes verschijnen weer in de e-mails.
 • Gefixt: De teller op het Dashboard die de Verantwoordelijke Controletaken weergaf bleef foutief op 0 staan. De aantallen kloppen nu weer.
 • Gefixt: Als je het selecteer-alles vinkje bij een hele lange lijst gebruikte klopt het aantal niet dat weergaf hoeveel items in de lijst je nu werkelijk geselecteerd had. Dit kwam doordat niet de hele lijst ingeladen wordt als je de pagina start. Pas als je naar beneden scrolt worden er meer items geladen. De teller is nu zo aangepast dat hij ook items meetelt die nog niet ingeladen zijn en dus het correcte totaal weergeeft.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.