Skip to main content
Release notes

BIMlink 3.5.2

By 30 januari 2021februari 1st, 2021No Comments

Deze update bevat nieuwe koppelingen: een met BriefBuilder, kan er nu meer informatie opgehaald worden vanuit de BAG en kunnen we het energielabel van verblijfsobjecten ophalen. Hierdoor is weer meer informatie gelinkt aan de data in BIMlink en zijn gebouwdossiers nog inzichtelijker geworden.

Nieuw

 • API-koppeling met BriefBuilder. Eisen die in BriefBuilder aan ruimtes zijn gesteld kunnen nu in de 3D-viewer weergegeven worden bij de betreffende ruimtes.
 • API-koppeling met Kadaster voor meer BAG-informatie. Op basis van een adres of een BAG-id kan informatie over de Verblijfsobjecten en Panden worden opgehaald bij het Kadaster en worden ingezien.
 • API-koppeling voor Energielabel. Als een Verblijfsobject een adres heeft wordt daar de informatie rondom het energielabel worden ingezien. Dus welk label het is, wat de status is en tot wanneer het eventueel geldig is.
 • De API-koppeling met KYP is verbeterd en anders voorgegeven zodat die makkelijk duidelijker en eenvoudiger is.
 • Documentensets kunnen ook op projectniveau worden aangemaakt en gebruikt. Voorheen was dat alleen binnen Projectfases.
 • In de lijst met Aspectmodellen naast de 3D-viewer worden nu alleen nog Aspectmodellen weergegeven die ook werkelijk 3D-informatie bevatten. Aspectmodellen die nog niet zijn geüpload blijven dus achterwege.
 • Als je op “Opslaan” of “Verwijderen” hebt geklikt onderaan een formulier past de tekst zich aan zodat het direct duidelijk is dat je aanvraag verzonden is naar de server. Soms duurt het laden van de pagina eventjes, maar nu weet je in elk geval dat de server voor je bezig is.

Bugfixes

 • Gefixt: Het exporteren naar Excel van de lijst met Realisatie-documenten gaf een error en downloadde niets. Dat is nu verholpen zodat lijsten ook binnengehaald kunnen worden in Excel om vervolgens verder te kunnen verwerken.
 • Gefixt: Het in- en ontkleuren van objecten in de 3D-viewer aan de hand van het gekozen Stijlschema ging niet altijd 100% goed. Maar door daar nog een keer met de stofkam doorheen te gaan krijgt alles nu netjes de juiste kleur.
 • Gefixt: Het kopiëren van Workflows ging fout als de Workflow al actief was. Nu kunnen alle Workflows worden gekopieerd of ze nu actief zijn of niet.
 • Gefixt: ViewTemplates konden niet worden verwijderd.
 • Gefixt: In de 3D-viewer bleef onterecht staan dat er geen Documenten bij een object waren geladen terwijl er onder duidelijk wel Documenten getoond werden.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.