Skip to main content
Release notes

BIMlink 3.5.5

In deze nieuwe versie hebben we naast een aantal kleine aanvullingen en verbeteringen een koppeling gemaakt met Vastware. Hoeveelheden uit het model op BIMlink kunnen nu geëxporteerd worden naar Vastware.

Nieuw

 • Er is een pagina toegevoegd met een tabel die informatie bevat die geschikt is voor het exporteren naar Vastware. Alle vereiste en relevante gegevens kunnen hier middels een Excel worden geëxporteerd die vervolgens in Vastware kan worden geïmporteerd.
 • De lijst met ruimtes is verplaatst naar de module Ruimteboek. In het Ruimteboek willen we echt alle informatie over de ruimtes gaan ontsluiten.
 • Nieuwe automatisch gegenereerde nummers voor communicatie bevatten nu ook de Locatie-code. Op die manier zijn de nummers binnen het hele account uniek geworden en kan er dus geen misverstand meer bestaan naar welke vraag er bijvoorbeeld verwezen wordt.
 • Bij het aanmaken en wijzigen van ViewTemplates zijn er bij de keuzelijstjes nu opties toegevoegd om alle opties in één keer te selecteren.
 • De achtergrondkleuren in de Ruimtestaten zijn aangepast om de verschillende niveaus beter duidelijk te maken.
 • Het projectmenu aan de linkerkant van het scherm springt nu automatisch naar het actieve project. Vooral als de projectenlijst erg lang is scheelt dit een hoop scrollen.
 • Het downloaden van bijlagen wordt nu opgeslagen in de Actiegeschiedenis van het communicatie-item.
 • In de lijst met Objecttypen kan je nu direct alle Objecten van dat type toevoegen aan een Objectengroep.
 • Vultransparantie die in een Stijlschema is ingevuld wordt nu ook toegepast op het 3D-model. Hierdoor kunnen Objecten die aan de Stijlregel voldoen nu semi-transparant worden gemaakt om beter inzicht te geven in het model.
 • Het was niet altijd direct duidelijk wanneer een document in de module Realisatie gestempeld was. Om dat te verduidelijken wordt de stempelactie nu ook opgeslagen in de Actiegeschiedenis van dat document. Zo is terug te vinden wie het document wanneer gestempeld heeft.

Bugfixes

 • Gefixt: Ruimtestaten met heel veel ruimtes waren heel erg traag met laden. Door een andere manier van de gegevens ophalen is dat nu gewoon snel geworden.
 • Gefixt: In SVG-plattegronden werden de getallen van de parameter Area niet correct getoond. Best lastig als je de oppervlakte van een ruimte wilde weten. Door een correctie staat het getal nu netjes in de ruimte.
 • Gefixt: Een Gebouw kon niet aan een Perceel worden toegevoegd als het Gebouw een adres meekreeg. Dit was erg onhandig en daarom hebben we dat gefixt.
 • Gefixt: Als een gebruiker in twee verschillende Projecten twee verschillende Rollen had binnen één Account dan werden de rechten van beiden Projecten gecombineerd en kon een gebruiker dus ’teveel’ zien.
 • Gefixt: De Rechten op Werkpakketten werden niet toegepast in de module Realisatie. Daardoor konden gebruikers altijd alle Werkpakketten zien in deze module.
 • Gefixt: Als je bij het 3D-model een ViewTemplate koos werd niet altijd de correcte Stijlschema geactiveerd. De ViewTemplate werd dus maar deels geladen.
 • Gefixt: Bij de lijst Documenten kan je meerdere Documenten selecteren en deze allemaal tegelijk weggooien. Op zich werkte dit goed, maar vervolgens werd de pagina herladen en kreeg je een foutmelding. Ten eerste was dit natuurlijk fout en ten tweede was daardoor niet meteen duidelijk of de Documenten nu waren weggegooid of niet. Nu kom je, nadat de Documenten verwijderd zijn, weer terug op de pagina waar je was en is de lijstje een stukje korter geworden.
 • Gefixt: Bij het openen van de pagina Oppervlaktestaten kreeg je een foutmelding als er nog geen oppervlaktestaat was ingesteld. In plaats daarvan krijg je nu normale BIMlink-pagina met de melding dat er nog geen oppervlaktestaat bestaat.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.