Skip to main content
Release notes

BIMlink 3.5.7

By 2 november 2021No Comments

Klanten en gebruikers vertellen ons wat zij missen bij dagelijks gebruik en wat voor ideeën zij hebben om BIMlink te verbeteren. In deze release hebben we veel van hun wensen verwerkt en hebben daarmee BIMlink zo bijgestuurd dat het beter aansluit bij de praktijk zoals onze gebruikers ons systeem gebruiken.

Nieuw

 • Vanuit de DWG-viewer kunnen pdf’s worden gegenereerd in zwart. Kleuren en grijstinten zijn niet altijd duidelijk in een print op papier, daarom is er nu de optie om alle lijnen en teksten in zwart te printen.
 • QR-codes die met stempels op documenten werden gezet konden soms slecht leesbaar zijn en niet werken als er achter de code tekst stond. Daarom hebben we een wit vlakje achter de qr-code gezet zodat deze altijd goed te scannen is.
 • Bij het instellen van stempels kan er nu gekozen worden of de naam van de gebruiker die het stempel zet in het stempel vermeld moet worden of niet.
 • In de projectstructuur (het menu met gebouwen en verdiepingen) is het mogelijk geworden om een gebouw te selecteren zonder de onderliggende verdiepingen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld documenten die aan het gebouw zijn toegevoegd maar niet aan een verdieping beter vindbaar.
 • De syntax achter de sorteervolgorde van wijzigingsnummer is aangepast. Wijzigingsnummer AA kan na nummer Z worden toegevoegd.
 • Notificaties die binnen een project(fase) verzonden zijn zijn nu terug te vinden in de module Communicatie. Hiermee is een duidelijk overzicht ontstaan van welke notificaties er verzonden zijn. Gebruikers zien allee notificatie die zij zelf verzonden hebben of die aan hen gestuurd zijn.
 • Onderaan de notificaties is een lijst toegevoegd met de namen van alle personen die dezelfde notificatie hebben ontvangen. Zo is snel te zien of collega’s dezelfde e-mail ontvangen hebben.
 • Bronbestanden, zoals DWG, RVT en IFC, krijgen bij het downloaden vanaf BIMlink hun originele bestandsnaam terug. Er wordt dus niet, zoals bij andere bestanden, een versienummer aan de bestandsnaam toegevoegd. Dit gaf soms namelijk problemen als gebruikers de bestanden met gelinkte bestanden wilde openen omdat die gebruikmaakten van de originele naam die niet meer bestond.
 • De code voor Disciplines, die begrenst was op drie karakters, kan elke gewenste lengte krijgen. Wij raden wel aan de code zo kort mogelijk te houden omdat deze in nummeringen, zoals bij Vragen en Actiepunten, in het serienummer gebruikt wordt en nummers anders heel erg lang kunnen worden.
 • Bij het gebruik van een uploadlijst om documenten in BIMlink te plaatsen kan in een aparte kolom het documenttype per document aangegeven worden. Handig voor wanneer je bijvoorbeeld tekeningen en documenten tegelijk wil plaatsen.
 • De opmaak van de actieknoppen op de detailpagina van een Actiepunt is verbeterd. Hierdoor vallen de knoppen beter op en is duidelijker wat zij doen.
 • De knoppen rondom geavanceerd filteren zijn wat aangepast en verduidelijkt met teksten. Hierdoor is het duidelijker wat je kan doen en hoeveel filters er zijn toegepast op de huidige lijst.
 • Het projectmenu bovenaan de pagina’s is wat minder gevoelig geworden bij het er overheen bewegen met de muis. Dit versprong heel snel waardoor het soms moeilijk was het juiste project of de projectfase te kiezen.
 • Bij Workflows is een check ingebouwd die kijkt of een regular expression geldig is als die is toegevoegd als voorwaarde. Hierdoor krijgen gebruikers direct feedback over de ingevoerde formule.

Bugfixes

 • Gefixt: Ruimtes in de 2D-viewer konden soms hele rare diagonale lijnen hebben. Door de geometrische data en het script dat de lijnen met trekken nog eens goed tegen het licht te houden is het gelukt om deze fouten uit de plattegronden te halen.
 • Gefixt: De voorkeursinstelling van de taal van een account werd niet gebruikt om de interface voor gebruikers te vertalen. Tot nu toe werd er gekeken naar de taal van de browser van de gebruiker en niet naar de instelling van het account. Dat is gecorrigeerd. Dus als de taal van het account Nederlands is zien de gebruikers van dat account nu een interface met Nederlandse tekst.
 • Gefixt: Het aanpassen van de kleur van een stempel was niet mogelijk. Door een kleine correctie kan het stempel nu weer in elke gewenste kleur aan een pdf worden toegevoegd.
 • Gefixt: Soms waren dwg-bestanden niet te openen in de online viewer. Na een onderzoekje bleek dat die bestanden net even anders in elkaar zaten dan andere bestanden waardoor we ze niet konden lezen. Nu we de viewer ook geleerd hebben deze bestanden te kunnen openen zijn alle bestanden weer online in te zien in BIMlink.
 • Gefixt: Het aanmaken van Objectgroepen op basis van parameterwaardes was gelimiteerd op maximaal 200 stuks. Die limiet is verwijderd en er is een controle ingebouwd om te zien of de naam van een Objectgroep al bestaat om te voorkomen dat er dubbelingen ontstaan.
 • Gefixt: De optie om veertien dagen aangemeld te blijven bij de tweestapsverificatie werd niet onthouden. De cookie die dit op de lokale computer moest opslaan kon niet goed overweg met de subdomeinen die BIMlink gebruikt. Dat is nu aangepast zodat gebruikers zich maar eens in de veertien dagen hoeven te verifiëren.
 • Gefixt: Er was een probleem met het koppelen van de Relatics-API aan de BIMlink-API. Door de token die op wordt gestuurd aan te passen werkt de koppeling tussen de twee pakketten weer zoals gewenst.
 • Gefixt: Gegevens van geselecteerde objecten werden in de module Ruimtes en Gebieden niet opgehaald of getoond in de zijbalk aan de rechterkant.
 • Gefixt: Het afronden van getallen (oppervlaktes) in plattegronden in de 2D-viewer ging niet goed.
 • Gefixt: Bij het geavanceerd zoeken werden bij het sorteren bedrijfsnamen die beginnen met kleine letters onder namen gezet die beginnen met hoofdletters.
 • Gefixt: Bij het downloaden van documenten inclusief hun bijlagen kregen submappen in de naam ook de extensie van het bestand. Hier konden sommige uitpakprogramma’s niet mee overweg, daarom is de extensie uit de mapnaam verwijderd en staat er alleen nog het documentnummer met de versie.
 • Gefixt: Als er een verdieping aan een projectfase werd toegevoegd met een naam die al bestond kwam er een 500-error in beeld. Door het toevoegen van een controle die kijkt of de verdiepingsnaam al bestaat kunnen we deze 500-error afvangen en worden gebruikers via een melding op de hoogte gebracht dat de naam niet opnieuw kan worden toegevoegd.
 • Gefixt: Het overzicht van gekoppelde communicatie bij een document werd niet goed per documentversie gegroepeerd.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.