Skip to main content
Release notes

BIMlink 3.8.4

By 20 juli 2023september 8th, 2023No Comments

Deze release brengt verbeteringen aan het nieuwe downloadmenu en een aantal uitbreidingen van de API. Het downloaden van documenten zit op zoveel plekken in de applicatie dat bleek dat we er nog twee over het hoofd gezien hadden. Tevens werd niet op alle plekken de uploadlijst helemaal ingevuld en bleven er kolommen leeg. Dat is met deze update gecorrigeerd.

Nieuw

  • Gewijzigd downloadmenu: het menu is nu op nog meer plekken gelijk gemaakt.
  • De locatiecode, project en projectfase zijn toegevoegd aan het endpoint Location in de API.
  • Via de API kan er in het Documents endpoint gezocht worden op labels.
  • Alle endpoints in de API zijn nu te benaderen met client credentials grant.

Bugfixes

  • Gefixt: Het downloaden van een documentenlijst waar ook placeholders in voor kwamen werkte niet.
  • Gefixt: Bij het uploaden van een nieuwe versie van een document werden de schaal en papierformaat niet correct overgenomen uit de uploadlijst.
  • Gefixt: Het verwijderen van objecten gaf een foutmelding en de objecten werden niet werkelijk verwijderd.
  • Gefixt: Het bleek niet mogelijk om documentensets te verwijderen.
  • Gefixt: Bij het wijzigen van een bestaand document was het in sommige projecten niet mogelijk om verdiepingen te kiezen in de ruimtelijke structuur.

Extra hulp nodig?

Wij helpen u graag.