Skip to main content

Roadmap

Op onze roadmap voor het resterende deel van 2022 en heel 2023 staan de hieronder genoemde onderwerpen. De volgorde waarin aan deze onderwerpen gewerkt wordt kan in de loop van de tijd veranderen door vragen vanuit de markt of van klanten. Daarnaast voegen we zeer regelmatig kleinere nieuwe functionaliteiten toe die niet tussen de onderwerpen staan. Dit zijn over het algemeen kleine toevoegingen aan reeds bestaande functies.

 

Formulieren voor kwaliteitsborging in het veld

Er wordt een formulieren configurator gemaakt in BIMlink. Deze formulieren kunnen middels een scope worden toegekend aan een selectie van ruimtes en objecten. Daardoor kunnen onder andere opnames in het veld worden gedaan en direct op de goede plek in het BIM-model worden gekoppeld. Mochten er taken voortvloeien uit de opname dan kunnen die automatisch aan personen of bedrijven worden gekoppeld.

 

BCF-integratie en BIMcollab koppeling

Voor de uitwisseling van communicatie over het BIM-model wordt de BCF-standaard gebruikt, deze standaard willen we met BIMlink volledig kunnen ondersteunen. Daarnaast gaan we onze koppeling met BIMcollab uitbreiden, zodat BCF-issues via de API direct vanuit BIMlink aangemaakt kunnen worden.

 

Verbeteren online 3D-viewer

We zijn bezig om de online 3D-viewer te optimaliseren, zodat ook hele grote BIM-modellen snel geladen worden. Daarnaast willen we extra functionaliteiten toevoegen zoals secties maken, meten in 3D en eenvoudige selectietools toepassen.

 

Real-time sensordata visualiseren in 3D-model

In 2021 hebben we een eerste versie van onze visie op een digital-twin ontwikkeld, waar online IoT sensordata wordt gevisualiseerd in het online BIM-model uit de BIMlink database. Dit concept wordt verder uitgewerkt tot een compleet product.

 

Annotaties op PDF-bestanden

BIMlink heeft een eigen PDF-viewer ontwikkeld die het mogelijk maakt om online annotaties op PDF-documenten te maken. In de viewer kunnen vervolgens alle opmerkingen op een document tegelijk weergegeven worden. Deze werkwijze moet nog verder uitgebreid worden zodat hij ook gebruikt kan worden in controlerondes en goedkeuringstaken.

 

Vergelijken van PDF-bestanden

Door slim gebruik te maken van de eigen PDF-viewer kunnen twee bestanden (of versies van bestanden) met elkaar vergeleken worden. Door de twee bestanden over elkaar heen te projecteren kunnen verschillen eenvoudig met twee kleuren worden aangegeven. Zo is snel te zien waar bijvoorbeeld een tekening veranderd is.

 

Als u meer details wil weten of idee├źn heeft om aan deze roadmap toe te voegen: neem dan contact met ons op.